Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

Abstrakt

Zarządzanie procesem innowacyjnym stanowi wyzwanie dla menedżerów, nie tylko dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy stają przed problemem czy i jakie działania przed-sięwziąć, aby efektywnie konkurować na rynku. Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie świadczy dobrze o sposobie zarządzania procesem innowacyjnym. Jednak w nowym okresie programowania pojawią się środki przeznaczone na wdrożenia w firmach. Od pomysłowości, chęci i kom-petencji menedżerów będzie zależeć, czy z tej szansy skorzystają i wykorzystają pojawiające się możliwości.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne strony 388 - 403
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach// Zarządzanie projektami i procesami : teoria i przypadki praktyczne/ ed. red. nauk. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s.388-403
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi