Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce

Abstrakt

Międzynarodowa i krajowa współpraca naukowców, projektantów i wykonawców jest niezbędna w rozwoju przyjaznej dla środowiska hydrofitowej metody unieszkodliwiania wód i ścieków.Doświadczenia związane z działaniem systemów złożonych ze złóż hydrofitowych z pionowym i poziomym przepływem ścieków w latach dziewięćdziesiątych przyczyni-ły się do powstania nowych bardziej stabilnych i efektywnych w działaniu rozwiązań możliwych do wykorzystania przez indywidualnych a także lokalnych użytkowników urządzeń sanitarnych.Zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód/ścieków deszczowych oraz odcieków jest korzystną dla środowiska przyrodniczego pod warunkiem, że ich funkcjonowanie będzie zgodne ze zweryfikowaną o najnowsze wskazówki wiedzą.Należy dążyć do kolejnych udanych aplikacji metody hydrofitowej w gospodarce ko-munalnej, ponieważ ograniczy to powstawanie produktów ubocznych. Jest to techno-logia łatwa do wdrożenia i angażuje lokalne społeczności do działań propagujących jakość i poprawę otaczającego środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., (2012),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi