Zastosowanie techniki dozymetrii pasywnej do oceny jakości powietrza wewnętrznego. Application of passive sampling technique for assessment of indoor air quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie techniki dozymetrii pasywnej do oceny jakości powietrza wewnętrznego. Application of passive sampling technique for assessment of indoor air quality

Abstrakt

Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego znaczenia nabiera więc jego nieustanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, które występują w nim na bardzo niskich poziomach stężeń. Do pomiarów jakości powietrza wewnętrznego często wykorzystywana jest (znana od ponad pół wieku) technika dozymetrii pasywnej. W literaturze nadal pojawiają się doniesienia o nowych rozwiązaniach metodycznych i technicznych w tym zakresie. Niniejsza praca poświęcona jest klasyfikacji zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz klasyfikacji dozymetrów pasywnych oraz pasywnych metod wzbogacania. Na podstawie najnowszej literatury dokonano charakterystyki wybranych dozymetrów pasywnych pod kątem: obszaru praktycznego wykorzystania, budowy, rodzaju medium zatrzymującego anality oraz metody oznaczeń końcowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 10, strony 521 - 551,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Partyka M., Zabiegała B., Namieśnik J.: Zastosowanie techniki dozymetrii pasywnej do oceny jakości powietrza wewnętrznego. Application of passive sampling technique for assessment of indoor air quality// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 10., nr. 6 (2003), s.521-551
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi