ZRÓŻNICOWANIE KORZYŚCI EKONOMICZNYCH Z ZAANGAŻOWANIA CZYNNIKA PRACY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZRÓŻNICOWANIE KORZYŚCI EKONOMICZNYCH Z ZAANGAŻOWANIA CZYNNIKA PRACY

Abstrakt

Zróżnicowane ujęcie znaczenia pracy stwarza możliwości szerokiego spojrzenia na korzyści jakie daje jej posiadanie, wykorzystanie. Korzyści indywidualne mogą wynikać z osiągania przez pracobiorców dochodów z tytułu świadczenia pracy, zaspakajania swoich potrzeb i możliwości samorealizacji czy rozwoju. Natomiast zaangażowanie zasobów pracy przez przedsiębiorstwa może generować zyski i sprzyjać ich dalszemu rozwojowi. Praca wykorzystana w procesie produkcyjnym jest jednym z czynników, który przyczynia się do wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej. Decyzje o podziale dochodu podejmowane przez poszczególne gospodarstwa domowe i państwo wpływają na społeczny podział tego dochodu. Indywidualne decyzje gospodarstw domowych o podziale dochodu dyspozycyjnego na konsumpcję i oszczędności determinują osiągane przez przedsiębiorstwa przychody i w konsekwencji ich poziom zysków, które zostają obciążone podatkiem dochodowym. Natomiast z punktu widzenia państwa dochody podatkowe stanowią źródło finansowania wydatków z budżetu państwa. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie indywidualnych korzyści jakie może osiągać pracownik z tytułu świadczenia pracy i pracodawca angażując czynnik pracy.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 197 - 206,
ISSN: 2450-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: ZRÓŻNICOWANIE KORZYŚCI EKONOMICZNYCH Z ZAANGAŻOWANIA CZYNNIKA PRACY // STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 857, 41, t. 2 (2015), s.197-206
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/sip.2015.41/2-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi