Wyniki wyszukiwania dla: macromodels - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: macromodels

Wyniki wyszukiwania dla: macromodels

 • Wideband Macromodels in Finite Element Method

  This letter proposes a novel projection technique for accelerating Finite Element Method simulations. The algorithm is based on the Second-order Arnoldi Method for Passive Order Reduction (SAPOR). It involves generation of two projection bases and thanks to this it is applicable to the systems of equations, which contain the quadratic frequency-dependence in the input term, that arise when projection is applied locally in the selected...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • 3D Macromodels in the FDTD filter analysis.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule pokazane jest zastosowanie makromodeli 3D do analizy filtrow metoda FDTD. Makromodele tworzone są w oparciu o opis objętości metodą FDFD, a następnie redukcję równań stanu metodą ENOR. Metoda pozwala na uzyskanie dużych dokładności przy czasie obliczeń zbliżonym do siatki podstawowej.

 • Stability of the FDTD scheme containing macromodels.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano analizę stabilnościową algorytmu różnic skończonych w dziedzinie czasu zawierającego makromodele. Pokazano, że dla uzyskania stabilnych makromodeli stabilność schematu FDTD połączonego z makromodelami zależy od sposobu przeprowadzenia interpolacji pól granicznych. Maksymalny dozwolony krok czasowy jest dużo większy niż dla subgriddingu.

 • Macromodels for efficient FEM simulations of waveguides and resonators

  Publikacja

  This paper introduces a novel technique for enhancing the efficiency of the finite element method (FEM) by incorporating special modules, called macromodels, into the standard eigenvalue formulation. The number of unknowns in the separated macromodel subdomain can be significantly reduced by orthogonal projection, using the efficient nodal order reduction algorithm. The idea of macromodels implementation is demonstrated on a simple...

 • Macromodels in the frequency domain analysis of microwave resonators.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule zaprezentowana jest technika włączania makromodeli do metod siatkowych sformułowanych w dziedzinie częstotliwości.W odróżnieniu do poprzednich, nowy schemat nie wprowadza zależności częstotliwościowej do macierzy systemowej i dzięki temu może być użyta w analizie rezonatorów. Testy numeryczne pokazują wzrost dokładności obliczeń w szerokim zakresie częstotliwości, przy czym właściwości zbieżności iteracyjnego algorytmu...

 • Automatic Reduction-Order Selection for Finite-Element Macromodels

  An automatic reduction-order selection algorithm for macromodels in finite-element analysis is presented. The algorithm is based on a goal-oriented a posteriori error estimator that operates on low-order reduced blocks of matrices, and hence, it can be evaluated extremely quickly.

 • Grouping macromodels by using multilevel model order reduction

  Publikacja

  artykuł pprezentuje nowatorską technikę grupowania makromodeli dla metody fdtd. nowa technika bazuje na schemacie wielopoziomowej redukcji rzędu modeli. grupowanie makromodeli pozwala na zwiększenie szybkości symulacji w porównaniu do niezgrupowanych makromodeli, zapewniając przy tym porównywalną dokładność.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of microstructured optical fibers using compact macromodels

  W niniejszym artykule zaproponowano nową technikę analizy światłowodów fotonicznych. Zaprezentowany algorytm jest kombinacją metody redukcji rzędu modelu oraz techniki dyskretnych rozwinięć funkcyjnych i pozwala w znaczącym stopniu zmniejszyć liczbę zmiennych (nawet do 85%), redukując (nawet 16 krotnie) czas symulacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wideband Model Order Reduction for Macromodels in Finite Element Method

  Publikacja

  - Rok 2016

  Abstract: This paper presents a novel algorithm for accelerating 3D Finite Element Method simulations by introducing macromodels created in local model order reduction in the selected subdomains of the computational domain. It generates the projection basis for a compact system of equations associated with a separate subdomain. Due to non-linear frequency dependency in the Right Hand Side (RHS), the standard reduction methods do...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Local mesh morphing technique for parametrized macromodels in the finite element method

  Publikacja

  This paper presents a novel approach for enhancing the efficiency of the design process of microwave devices by means of the finite element method. It combines mesh morphing with local model order reduction (MOR) and yields parametrized macromodels that can be used to significantly reduce the number of variables in the FEM system of equations and acceleration of computer simulation. A projection basis for local reduction is generated...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagonalized Macromodels in Finite Element Method for Fast Electromagnetic Analysis of Waveguide Components

  Publikacja

  - Electronics - Rok 2019

  A new technique of local model-order reduction (MOR) in 3-D finite element method (FEM) for frequency-domain electromagnetic analysis of waveguide components is proposed in this paper. It resolves the problem of increasing solution time of the reduced-order system assembled from macromodels created in the subdomains, into which an analyzed structure is partitioned. This problem becomes particularly relevant for growing size and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Macromodels for Efficient Analysis of Open-Region Problems Using the Finite Element Method

  Publikacja

  This paper presents a local model-order reduction, called macromodeling, applied to speed-up the simulations of open-region problems, analyzed by means of finite element method. This technique is illustrated by a numerical example, which deals with a dielectric resonator antenna (DRA). The obtained results show that the proposed approach is reliable and can significantly increase the standard finite element method efficiency.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A fast high-resolution 3-D Finite Difference Time-Domain scheme with macromodels.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano szybki trójwymiarowy wysokorozdzielczy algorytm różnic skończonych w dziedzinie czasu. Zwiększona rozdzielczość osiągnięta została poprzez połączenie standardowego schematu FDTD z makromodelami silnie zagęszczonych objętości stworzonych przez zastosowanie redukcji rzędu modelu. Nowy schemat FDTD z makromodelami jest wyprowadzony. Koszt numeryczny nowej metody jest wyestymowany. Doskonałe wyniki zostały zaobserwowane...

 • Efficient Multiscale Finite Difference Frequency Domain Analysis Using Multiple Macromodels with Compressed Boundaries

  W niniejszym artykule zaprezentowany został nowatorski pomysł na zmniejszenie numerycznej złożoności metody różnic skończonych przy użyciu wielu makromodeli. Skuteczność techniki macromodelingu zależy od liczby portów modelu. Aby zwiększyć efektywność algorytmu, próbki pola na granicy makromodeli są zastępowane przez amplitudy wielomianów Legendre'a. Przedefiniowanie problemu w taki sposób powoduje znaczną redukcję czasu analizy....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efficient analysis of structures with rotatable elements using model order reduction

  Publikacja

  This paper presents a novel full-wave technique which allows for a fast 3D finite element analysis of waveguide structures containing rotatable tuning elements of arbitrary shapes. Rotation of these elements changes the resonant frequencies of the structure, which can be used in the tuning process to obtain the S-characteristics desired for the device. For fast commutations of the response as the tuning elements are rotated, the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Reduced-order models in the finite element analysis

  Publikacja

  A novel technique of incorporating macromodels into finite element electromagnetic analysis of waveguide components is presented. Macromodels are generated by using a model order reduction algorithm (ENOR), which results in significant decrease of the number of variables, that describe the computational region. Proposed technique allows for using a few independent macromodels as well as to duplicating one macromodel in many subregions...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Advances in macromodeling technique

  Publikacja

  The paper discuses recent advances in the finite differencetime domain method employing macromodels. New techniquesfor creating irregularly shaped macromodels, grouping ofmacromodels and advanced macromodel cloning are introduced.The last technique is particularly important for efficient analysisof the structures based on Photonic Crystals (PhC). The methodallows one to shorten considerably the preprocessing time, theRAM usage...

 • Reduced order models in computational electromagnetics (in memory of Ruediger Vahldieck)

  This paper reviews research of Ruediger Vahldieck's group and the group at the Gdansk University of Technology in the area of model order reduction techniques for accelerating full-wave simulations. The applications of reduced order models to filter design as well as of local and nested(multilevel) macromodels for solving 3D wave equations and wave-guiding problems using finite difference and finite element methods are discussed.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Advanced Macromodel Matrix Structure Cloning for FDTD

  Publikacja

  We propose an improved macromodel-based techniquefor efficient analysis of the structures based on PhotonicCrystals (PhC). The technique involves a new structure of thecoupling matrix and advanced cloning of not only the macromodel􀀀 matrices, but also the coupling matrices SE and SH.The method allows one to shorten considerably the preprocessingtime, the RAM usage and also the iterating speed of performingFDTD. With this...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strength parameters of masonry walls in modelling historic constructions

  The paper presents the determination of the basic material properties of a historic brickwork. Experimental studies were used to identify the basic material properties of bricks. The mechanical properties of the masonry, as an orthotropic homogenized material, were calculated. Then, numerical simulations using the Finite Element Method (FEM) were performed to verify the experimental outcomes. Macromodels with element sizes of 40,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Macromodeling techniques for accelerated finite element analysis

  Publikacja

  - Rok 2016

  This paper deals with the Model Order Reduction applied locally in the Finite Element Method (FEM) analysis. Due to the reduction process, blocks of FEM system matrices associated with selected subregions of the computational domain are projected onto the subspaces spanned by the vectors of suited orthogonal projection basis. In effect, large and sparse FEM matrices are replaced with small and dense ones, called macromodels. This...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekonometryczna analiza konsumpcji w Polsce w latach 1995-2018- statyczne modele wydatków konsumpcyjnych w wartościach nominalnych

  W artykule przeprowadzono badania makroekonomicznych związków pomiędzy konsumpcją globalną (C) a produktem krajowym brutto (PKB). W części teoretycznej artykułu: • zdefiniowano postacie analityczne przyczynowo-skutkowych makromodeli konsumpcji, • sformułowano interpretację mierników opisujących badane zależności, • sformułowano założenia stochastyczne dla rozważanych makromodeli konsumpcji, W części empirycznej artykułu:...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dynamic Research of Masonry Vault in a Technical Scale

  Publikacja

  The paper presents preliminary results of dynamic tests of the masonry barrel vault in a technical scale. Experimental studies are intended to identify material properties of homogenized masonry vaults under dynamic loads. The aim of the work is to create numerical models to analyse vault’s dynamic response to dynamic loads in a simplest and accurate way. The process of building the vault in a technical scale is presented in the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Parametrized Local Reduced-Order Models With Compressed Projection Basis for Fast Parameter-Dependent Finite-Element Analysis

  This paper proposes an automated parametric local model-order reduction scheme for the expedited design of microwave devices using the full-wave finite-element method (FEM). The approach proposed here results in parameterized reduced-order models (ROMs) that account for the geometry and material variation in the selected subregion of the structure. In each subregion, a parameter-dependent projection basis is generated by concatenating...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym