Wyniki wyszukiwania dla: siec semantyczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: siec semantyczna

Wyniki wyszukiwania dla: siec semantyczna

 • Ontologie w Sieci Semantycznej

  Wraz z nastaniem ery Internetu i jego gwałtownym rozwojem, zasadniczym problemem dla współczesnej informatyki stała się automatyzacja pozyskiwania olbrzymich zasobów wiedzy ludzkiej w nim zgromadzonych. Wiedza ta ma bardzo zróżnicowany charakter z uwagi na wielość formatów zapisu danych, a przede wszystkim z uwagi na różny stopień jej ustrukturalizowania. Jedną z najbardziej popularnych idei dążących do systematycznego podejścia...

 • Elvis-wirtualna biblioteka sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Przedyskutowano problematykę związaną z przechowywaniem i udostępnianiem literatury w wersji elektronicznej za pomocą Internetu. Przedstawiono również metody efektywnego wyszukiwania książek w bazie wirtualnej biblioteki,z wykorzystaniem technologii sieci semantycznej.

 • Koncepcja wirtualnej biblioteki sieci semantycznej Politechniki Gdańskiej.

  Publikacja
  • S. Kruk

  - 2003

  Przedstawiono główne cele i założenia funkcjonowania wirtualnej biblioteki przy wykorzystaniu technologii sieci semantycznej. Zaprezentowano model opisu semantycznego zasobów bibliotecznych. Przedyskutowano sposoby przechowywania zasobów i modelu opisu semantycznego. Przedstawiono zastosowane metody wyszukiwania, przeglądania i prezentacji zasobów wirtualnej biblioteki.

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w internecie

  Publikacja

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji w Internecie. Zaproponowano koncepcje inteligentnej wyszukiwarki spełniającej różnorodne wymagania użytkownika. Przedyskutowano jej wykorzystanie w telemedycynie, w celu wsparcia inteligentnych funkcji rekomendacji.

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne A Wzrost Gospodarczy - 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

 • Ontology clustering by directions algorithm to expand ontology queries

  Publikacja

  - 2009

  This paper concerns formulating ontology queries. It describes existing languages in which ontologies can be queried. It focuses on languages which are intended to be easily understood by users who are willing to retrieve information from ontologies. Such a language can be, for example, a type of controlled natural language (CNL). In this paper a novel algorithm called Ontology Clustering by Directions is presented. The algorithm...

 • Metody rozwiązywania problemu zapisu norm prawnych w postaci ontologii OWL

  Artykuł dotyczy problemu zapisu norm prawnych w postaci umożliwiającej systemom komputerowym automatyczne przetwarzanie treści tych norm i ich interpretowanie. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania komputerów do podawania bieżącego stanu prawnego oraz pełnienia funkcji doradczej. W artykule opisana jest realizacja tego zagadnienia opierająca się na zapisie norm prawnych w postaci ontologii wyrażonych w języku OWL. Zapis...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Automatic evaluation of information credibility in Semantic Web and Knowledge Grid

  Publikacja

  - 2008

  This article presents a novel algorithm for automatic estimation of information credibility. It concerns information collected in Knowledge Grid and Semantic Web. Possibilities to evaluate the credibility of information in such structures are much greater than those available for WWW sites which use natural language. The rating system presented in this paper estimates credibility automatically on the basis of the following metrics:...

 • PROCEEDING OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND MANAGEMENT SCIENCES

  Publikacja

  - 2008

  Odnajdywanie informacji w internecie lub w dużych bazach tekstowychwymaga wiedzy o słowach indeksujących dokumentu.Jednnym z podejść poprawiających jakość i szybkość wyszukiwaniajest zastosowanie klasteryzacji i wizualizacji danych. W artykuleprzedstawione zostało podejście do wyszukiwania informacji winternecie oparte o baze wiedzy o języku. Implementacja takiegokontenera wiedzy zrealizowana została w oparciu o kognitywne teorieorganizacji...

 • Projektowanie semantycznych e-usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

  Publikacja

  - 2011

  W pracy opisano zasady projektowania usług semantycznych opartych na integracji grupy nowych języków skryptowych oraz sieci semantycznej po to, aby programy komputerowe mogły klasyfikować, a docelowo przetwarzać zasoby Internetu. Omówiono otwarte platformy, poprzez które usługodawcy oferują usługi internautom, co jest związane z dynamicznym uzgadnianiem ich jakości. Przedstawiono wyniki badań nad usprawnieniem sieci semantycznych...

 • Metody formułowania ontologicznych zapytań

  Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych....

 • Semantic web services in L2L.

  Publikacja

  Ogromnym problemem współpracy istniejących bibliotek cyfrowych w kontekście używanych protokołów jest albo ograniczenie funkcjonalności systemu albo łamanie istniejących standardów komunikacji powodując utratę możliwości kooperacji z wieloma systemami. Technologia semantycznych usług sieciowych może zmienić tę sytuację przez umożliwienie komunikacji z usługą bez wcześniejszej znajmości protokołu stosowanego przez bibliotekę. W...

 • Intelligent Resources Search in Virtual Libraries.

  Publikacja

  - 2004

  Została zaprezentowana koncepcja bibliotek cyfrowych oraz temat wyszukiwania zasobów. W celu poprawy jakości procesu wyszukiwania, zostało zaproponowane użycie koncepcji sieci semantycznej zamiast klasycznego sposóbu opisu zasobów bibliograficznych. Została opisana prosta ontologia oparta o Dublin Core meta-data. Zostało przedyskutowane zastosowanie algorytmu przetważania połączeń semantycznych w celu szukania. Zastosowany w Wirtualnej...

 • Ontologie OWL i ich wykorzystanie.

  Publikacja
  • P. Majewski

  - 2004

  Przedstawiono zarys idei sieci semantycznej i rolę języka OWL w tej inicjatywie. Omówiono pojęcie ontologii i jej budowę przyjętą w OWL. Opisano trzy wersje języka wraz ze wskazaniem różnic i odmiennych zastosowań. Szczegółowo przedstawiono sposób definiowania klas i ich instancji, a także metody tworzenia relacji między klasami za pomocą właściwości. Na przykładach omówiono rodzaje właściwości oferowanych przez specyfikację OWL....

 • Opis zasobów za pomocą RDF.

  Publikacja

  Przedstawiono zarys idei sieci semantycznej i rolę języka OWL w tej inicjatywie. Omówiono pojęcie ontologii i jej budowę przyjętą w OWL. Opisano trzy wersje języka wraz ze wskazaniem różnic i odmiennych zastosowań. Szczegółowo przedstawiono sposób definiowania klas i ich instancji, a także metody tworzenia relacji między klasami za pomocą właściwości. Na przykładach omówiono rodzaje właściwości oferowanych przez specyfikację OWL....

 • JeromeDL, MarcOnt, FOAFRealm - technologie semantyczne dla bibliotek cyfrowych

  Publikacja

  - 2005

  Wysokiej jakości informacje są bardzo często przechowywane w dedykowanych bibliotekach cyfrowych, które stają się rozrastajacymi wyspami wysoko zorganizowanej informacji. Pomimo to, zarzadzanie tak dużą ilością informacji nadal stwarza noiwe wyzwania. Sieć Semantyczna dostarcza technologii, które pomogą sprostać tym wyzwaniom. W tym artykule prezentujemy JeromeDL, w pełni funkcjonalną, wdrożoną w wielu lokalizacjach, pierwszą semantyczną...

 • Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL

  Publikacja

  Omówiono podstawowe możliwości JeromeDL, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, stosującego rozwiązania sieci semantycznych (RDF, DublinCore) oraz standardy biblioteczne (MARC21, BibTeX). Przedstawiono mpraktyczne zastosowaniaoprogramowania JeromeDL do tworzenia bibliotek cyfrowych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (WBSS PG) i Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.