Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publikacja

  - Rok 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Sztuczna inteligencja w onkologii - nowe narzędzia do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej

  Publikacja

  - Rok 2021

  statnie dekady doprowadziły do rozwoju zaawansowanych technologii badawczych, cechujących się wysoką przepustowością. Zmienia to oblicze medycyny, doprowadzając do generowania ogromnej ilości danych. Z każdym kolejnym rokiem przybywa pacjentów onkologicznych, a zebrane informacje o pacjentach przekraczają możliwości lekarzy i naukowców w zakresie samodzielnej analizy tzw. big data. Właśnie dlatego świat nauki coraz częściej zwraca...

 • Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim

  Publikacja

  - Rok 2021

  Tom pt. „Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim” stanowi pierwszy krok w dyskusji nad rozwojem badań na styku prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Tematyka ta jest niezwykle ważna zarówno w Polsce, jak w Chinach, dlatego też właśnie te dwa kraje i porównywanie ich osiągnięć w tych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Wydarzenia

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Wydarzenia

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna Inteligencja - 2022

  Kursy Online
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna inteligencja (2021/2022)

  Kursy Online
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja w automatyce

  Kursy Online
  • W. Jędruch

  Podstawowy kurs z metod sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2022/23

  Kursy Online
  • P. Kopa Ostrowski
  • T. Białaszewski
  • B. Klaudel

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna Inteligencja w Automatyce - Lab. (2021/2022)

  Kursy Online
  • P. Chudziak

  Kurs dla: studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2022/23]

  Kursy Online
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna Inteligencja, WP, MTR II st., sem. 02, zimowy 22/23 (PG_00057032)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Mechaniczny

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • ANALIZA EFEKTYWNOŚCI METOD GŁĘBOKIEGO UCZENIA W ODBIORZE SYGNAŁÓW GMSK

  Sztuczna inteligencja odnajduje coraz szersze zastosowanie we współczesnej radiokomunikacji, choć głównie w ujęciu badawczym. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd i ewaluację metod z obszaru głębokiego uczenia umożliwiających detekcję sygnałów z modulacją GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) w kanale AWGN. Badane modele porównane zostały z optymalnym detektorem pracującym zgodnie z regułą największej wiarygodności MLSE (ang....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Michał Grochowski dr hab. inż.

  Professor and a  Head  of  the  Department  of  Intelligent Control and Decision Support Systems at  Gdansk  University  of  Technology (GUT). He is also a Member  of the Board of the Digital Technologies  Center  of  GUT.  He received  his M.Sc. degree in Control Engineering  in  2000  from  the  Electrical  and  Control Engineering Faculty at the GUT. In 2004 he received a Ph.D. degree in Automatic Control and Robotics from this...

 • Seminarium dyplomowe mgr. SI: 2021/2022 - lato 2022

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • A. Bujnowski
  • P. Kalinowski
  • A. Poliński
  • A. Jezierska
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann
  • S. Molin
  • J. Rumiński
  • G. Jasiński... i 3 innych

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych

  Kursy Online
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • Andrzej Stateczny prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny jest profesorem Politechniki Gdańskiej i prezesem firmy Marine Technology Ltd. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół nawigacji, hydrografii i geoinformatyki. Obecnie prowadzone badania obejmują nawigację radarową, nawigację porównawczą, hydrografię, metody sztucznej inteligencji w zakresie przetwarzania obrazów i fuzji danych wielosensorycznych. Był kierownikiem lub głównym...

 • Zaawansowane przygotowanie danych w uczeniu maszynowym

  Kursy Online
  • J. Cychnerski

  Kurs wyłączenie dla specjalności "Uczenie Maszynowe" oraz "Sztuczna Inteligencja" kierunku Informatyka na wydziale ETI, realizowanych w projekcie AI Tech. Przedmiotu nie można wybrać jako przedmiot obieralny ani w ramach indywidualnych planów studiów poza powyższymi specjalnościami.

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Wydarzenia

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Computational intelligence methods in production management

  Publikacja

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Forum Electronicum

  Wydarzenia

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  - Rok 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Deep Learning

  Publikacja

  - Rok 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publikacja

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczne sieci neuronowe oraz metoda wektorów wspierających w bankowych systemach informatycznych

  W artykule zaprezentowano wybrane metod sztucznej inteligencji do zwiększania efektywności bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie metody wektorów wspierających czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwia znaczący wzrost konkurencyjności banku poprzez dodanie nowych funkcjonalności. W rezultacie możliwe jest także złagodzenie skutków kryzysu finansowego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Deep Learning: A Case Study for Image Recognition Using Transfer Learning

  Publikacja

  - Rok 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Roman Śmierzchalski prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1956 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1979). W  1989 r. uzyskał stopień doktora, w roku 1999 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2014 tytuł profesora. W latach  1980–2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2009 jest r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sterowanie i automatykę,...

 • Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Event

  Wydarzenia

  25-03-2021 17:30 - 25-03-2021 19:20

  Seminarium Zatoki Sztucznej Inteligencji AI Bay i Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4.AI

 • IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Wydarzenia

  20-05-2021 16:00 - 20-05-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • Olgun Aydin Dr

  Osoby

  Olgun Aydin finished his PhD by publishing a thesis about Deep Neural Networks. He works as a Senior Data Scientist in PwC Poland, gives lectures in Gdansk University of Technology in Poland and member of WhyR? Foundation. Olgun is a very big fan of R and author of the book called “R Web Scraping Quick Start Guide” , two video courses are called “Deep Dive into Statistical Modelling using R” and “Applied Machine Learning and Deep...

 • Metody sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych

  W pracy opisano zastosowania nowoczesnych metod sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie w systemach informatycznych algorytmów ewolucyjnych, harmonicznych, czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwiają zasadniczy wzrost konkurencyjności banku. Dlatego w pracy omówiono wybrane zastosowania bankowe ze szczególnym uwzględnieniem zbliżeniowych...

 • THE ROLE OF INFERENCE IN MOBILE MEDICAL APPLICATION DESIGN

  Publikacja

  - Rok 2021

  In the early 21st century, artificial intelligence began to be used to process medical information. However, before this happened, predictive models used in healthcare could only consider a limited number of variables, and only in properly structured and organised medical data. Today, advanced tools based on machine learning techniques - which, using artificial neural networks, can explore extremely complex relationships - and...

 • I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

  Wydarzenia

  18-11-2017 00:00 - 18-11-2017 23:59

  5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz więcej informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 • Estimation the rhythmic salience of sound with association rules and neural networks

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie przedstawiono eksperymenty mające na celu automatyczne wyszukiwanie wartości rytmicznych we frazie muzycznej. W tym celu wykorzystano metody data mining i sztuczne sieci neuronowe.

 • Artificial Neural Networks as an architectural design tool- generating new detail forms based on the Roman Corinthian order capital

  The following paper presents the results of the research in the field of the machine learning, investigating the scope of application of the artificial neural networks algorithms as a tool in architectural design. The computational experiment was held using the backward propagation of errors method of training the artificial neural network, which was trained based on the geometry of the details of the Roman Corinthian order capital....

 • University Students’ Research on Artificial Intelligence and Knowledge Management. A Review and Report of Multi-case Studies

  Publikacja

  - Rok 2021

  Leading technologies are very attractive for students preparing their theses as the completion of their studies. Such an orientation of students connected with professional experiences seems to be a crucial motivator in the research in the management and business areas where these technologies condition the development of professional activities. The goal of the paper is the analysis of students’ thesis topics defended in the last...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wynalazek a biznes

  Wydarzenia

  15-06-2022 11:00 - 15-06-2022 12:00

  Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).

 • Application of artificial intelligence into/for control of flexible manufacturing cell

  Publikacja

  The application of artificial intelligence in technological processes control is usually limited. One problem is how to respond to changes in the environment of manufacturing system. A way to overcome the above shortcoming is to use fuzzy logic for representation of the inexact information. In this paper fundamentals of artificial intelligence and fuzzy logic are introduced from a theoretical point of view. Still more the fuzzy...

 • Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych

  Publikacja

  - Współczesna Gospodarka - Rok 2017

  W pracy omówiono uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych do predykcji finansowych oraz szacowania ratingu przedsiębiorstw. Oprócz sieci neuronowych, istotną rolę w przygotowaniu i testowaniu informatycznych systemów finansowych może pełnić programowanie genetyczne. Z tego powodu omówiono uczenie maszynowe w aplikacjach konstruowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nina Rizun dr

  Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W  październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda...

 • Algorytmy genetyczne i ewolucyjne

  Publikacja

  Algorytmy ewolucyjne istnieją dzięki wieloletnim obserwacją procesów zachodzących wśród żywych organizmów. Korzystają one z nazw i określeń występujących w genetyce np.: gen, chromosom. Algorytmy genetyczne oraz ewolucyjne używa się w procesach optymalizacyjnych w celu poszukiwania ekstremów.

 • Shape Optimisation of Kaplan Turbine Blades Using Genetic Algorithms

  Publikacja

  - Rok 2017

  This monograph is a comprehensive guide to a method of blade profile optimisation for Kaplan-type turbines. This method is based on modelling the interaction between rotor and stator blades. Additionally, the shape of the draft tube is investigated. The influence of the periodic boundary condition vs. full geometry is also discussed. Evolutionary algorithms (EA) are used as an optimisation method together with artificial neural...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

  Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych.Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowyprojekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu zwiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu