Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczna inteligencja

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publikacja

  - Rok 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim

  Publikacja

  - Rok 2021

  Tom pt. „Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim” stanowi pierwszy krok w dyskusji nad rozwojem badań na styku prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Tematyka ta jest niezwykle ważna zarówno w Polsce, jak w Chinach, dlatego też właśnie te dwa kraje i porównywanie ich osiągnięć w tych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja w onkologii - nowe narzędzia do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej

  Publikacja

  - Rok 2021

  statnie dekady doprowadziły do rozwoju zaawansowanych technologii badawczych, cechujących się wysoką przepustowością. Zmienia to oblicze medycyny, doprowadzając do generowania ogromnej ilości danych. Z każdym kolejnym rokiem przybywa pacjentów onkologicznych, a zebrane informacje o pacjentach przekraczają możliwości lekarzy i naukowców w zakresie samodzielnej analizy tzw. big data. Właśnie dlatego świat nauki coraz częściej zwraca...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sztuczna inteligencja w edukacji

  Wydarzenia

  26-01-2024 09:00 - 26-01-2024 12:00

  Prowadząca szkolenie: Joanna Mytnik (CNE) 4 godziny dydaktyczne (9.00–12.00), sala 205 w GG Pełna oferta: https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/szkolenia-certyfikowane

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Wydarzenia

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Wydarzenia

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna inteligencja w edukacji – szkolenie certyfikowane

  Wydarzenia

  26-02-2024 09:00 - 26-02-2024 12:00

  Tematyka szkolenia: sztuczna inteligencja w edukacji.

 • Sztuczna Inteligencja - 2022

  Kursy Online
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna Inteligencja - 2024

  Kursy Online
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna inteligencja (2022/2023)

  Kursy Online
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja (2021/2022)

  Kursy Online
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja w automatyce

  Kursy Online
  • W. Jędruch

  Podstawowy kurs z metod sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2022/23

  Kursy Online
  • P. Kopa Ostrowski
  • T. Białaszewski
  • B. Klaudel

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna Inteligencja w Automatyce - Lab. (2021/2022)

  Kursy Online
  • P. Chudziak

  Kurs dla: studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2023/24

  Kursy Online
  • T. Białaszewski

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2022/23]

  Kursy Online
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2023/24]

  Kursy Online
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna Inteligencja, WP, MTR II st., sem. 02, zimowy 22/23 (PG_00057032)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Sztuczna inteligencja w sterowaniu i zarządzaniu produkcją ZiIP II 2023 stacjonarny (PG_00059488)

  Kursy Online
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców):dr inż. Tacjana Niksa-RynkiewiczFormy zajęć i metody nauczania:

 • Sztuczna Inteligencja, W/P, MTR II st., sem. 02, zimowy 23/24 (PG_00057032)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Podstawy mechatroniki i sztuczna inteligencja, WL, ZIP I st., sem. 04, 23/24 (PG_00055061)

  Kursy Online
  • M. Galewski
  • R. Jasiński

 • Podstawy mechatroniki i sztuczna inteligencja, WL, ZIP I st., sem. 04, zimowy 22/23 (PG_00055061)

  Kursy Online
  • M. Galewski
  • R. Jasiński

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  Osoby

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Oleksandr Melnychenko dr hab.

  Oleksandr Melnychenko pracuje na stanowisku profesora w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego; przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem prowadzenia własnej działalności i zarządzania finansami firm; ma doświadczenie pracy w banku komercyjnym na stanowisku zajmującym się współpracą banku z systemami płatniczymi,...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • ANALIZA EFEKTYWNOŚCI METOD GŁĘBOKIEGO UCZENIA W ODBIORZE SYGNAŁÓW GMSK

  Sztuczna inteligencja odnajduje coraz szersze zastosowanie we współczesnej radiokomunikacji, choć głównie w ujęciu badawczym. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd i ewaluację metod z obszaru głębokiego uczenia umożliwiających detekcję sygnałów z modulacją GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) w kanale AWGN. Badane modele porównane zostały z optymalnym detektorem pracującym zgodnie z regułą największej wiarygodności MLSE (ang....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Olgun Aydin dr

  Olgun Aydin finished his PhD by publishing a thesis about Deep Neural Networks. He works as a Principal Machine Learning Engineer in Nike, and works as Assistant Professor in Gdansk University of Technology in Poland. Dr. Aydin is part of editorial board of "Journal of Artificial Intelligence and Data Science" Dr. Aydin served as Vice-Chairman of Why R? Foundation and is member of Polish Artificial Intelligence Society. Olgun is...

 • Michał Grochowski dr hab. inż.

  Professor and a  Head  of  the  Department  of  Intelligent Control and Decision Support Systems at  Gdansk  University  of  Technology (GUT). He is also a Member  of the Board of the Digital Technologies  Center  of  GUT.  He received  his M.Sc. degree in Control Engineering  in  2000  from  the  Electrical  and  Control Engineering Faculty at the GUT. In 2004 he received a Ph.D. degree in Automatic Control and Robotics from this...

 • Tomasz Korol dr hab. inż.

  Wykształcenie Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2001) University of Applied Sciences Stralsund (1999) Stopień naukowy Doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2015) Doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2004) Zatrudnienie Politechnika Gdańska: profesor uczelni (od 2019); profesor nadzwyczajny (2017-2019); adiunkt (2004-2016); asystent (2001-2004) I-Shou...

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. SI1

  Kursy Online
  • J. Rumiński

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • L23_24 Seminarium dyplomowe mgr. SI1

  Kursy Online
  • J. Rumiński

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • Seminarium dyplomowe mgr. SI: 2021/2022 - lato 2022

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • A. Bujnowski
  • P. Kalinowski
  • A. Poliński
  • A. Jezierska
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann
  • S. Molin
  • J. Rumiński
  • G. Jasiński... i 3 innych

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. EwM SI2

  Kursy Online
  • A. Bujnowski

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja i EwM

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych

  Kursy Online
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych 2023/24

  Kursy Online
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • Praktyczne przygotowanie automatyzacji procesów - ścieżka techniczna

  Kursy Online
  • G. Musiatowicz-Podbiał

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych: "Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym:" 

 • Andrzej Stateczny prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny jest profesorem Politechniki Gdańskiej i prezesem firmy Marine Technology Ltd. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół nawigacji, hydrografii i geoinformatyki. Obecnie prowadzone badania obejmują nawigację radarową, nawigację porównawczą, hydrografię, metody sztucznej inteligencji w zakresie przetwarzania obrazów i fuzji danych wielosensorycznych. Był kierownikiem lub głównym...

 • Zaawansowane przygotowanie danych w uczeniu maszynowym

  Kursy Online
  • J. Cychnerski

  Kurs wyłączenie dla specjalności "Uczenie Maszynowe" oraz "Sztuczna Inteligencja" kierunku Informatyka na wydziale ETI, realizowanych w projekcie AI Tech. Przedmiotu nie można wybrać jako przedmiot obieralny ani w ramach indywidualnych planów studiów poza powyższymi specjalnościami.

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Inżynierskich. Brał udział w projektach międzynarodowych, w tym projektach dla Ministerstwa Transportu stanu Alabama (2015), jest także laureatem grantu Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzanie badań w USA, który zrealizował w 2018 roku. Współautor...

 • Konferencja „Lustro mediów IV – od chat botów do CX i UX”

  Wydarzenia

  04-12-2023 09:00 - 04-12-2023 16:00

  4 grudnia w Centrum Kompetencji STOS odbędzie się konferencja z cyklu „Lustro mediów”.

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Wydarzenia

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Computational intelligence methods in production management

  Publikacja

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  - Rok 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Forum Electronicum

  Wydarzenia

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publikacja

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Deep Learning

  Publikacja

  - Rok 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym