Wyniki wyszukiwania dla: teledetekcja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: teledetekcja

Wyniki wyszukiwania dla: teledetekcja

 • Teledetekcja

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opracowanie daje podstawy teoretyczne teledetekcji z uwzględnieniem przetwarzania obrazów cyfrowych i zasady praktycznego użytkowania dla oprogramowania TELEDETEKCJA v. 5.4.3.2 stworzonego przez autorów na potrzeby procesu dydaktycznego na kierunku geodezja i kartografia w ramach przedmiotu fotogrametria i teledetekcja.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teledetekcja Środowiska

  Czasopisma

  ISSN: 0071-8076

 • Teledetekcja w diagnostyce żelbetowych elementów konstrukcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Pomiary teledetekcyjne przy użyciu naziemnych skanerów laserowych to nowo-czesne narzędzie pracy wykorzystywane nie tylko w geodezji, ale też w medycynie, inżynierii produkcji, a nawet kryminalistyce. W obszarze inżynierii budowlanej znajduje on zastosowanie w badaniu geometrii budowli(hale przemysłowe) i obiektów inżynier-skich(mosty, wiadukty), a także w pracach związanych z inwentaryzacją obiektów. Skaning laserowy pozwala na...

 • TELEDETEKCJA W DIAGNOSTYCE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

  Publikacja

  - Rok 2015

  Pomiary teledetekcyjne przy użyciu naziemnych skanerów laserowych to nowoczesne narzędzie pracy wykorzystywane nie tylko w geodezji, ale też w medycynie, inżynierii produkcji, a nawet kryminalistyce. W obszarze inżynierii budowlanej znajduje on zastosowanie w badaniu geometrii budowli(hale przemysłowe) i obiektów inżynierskich(mosty, wiadukty), a także w pracach związanych z inwentaryzacją obiektów. Skaning laserowy pozwala na...

 • Teledetekcja Satelitarna - Nowy

  Kursy Online
  • T. E. Berezowski
  • M. Kulawiak
  • M. Ciecholewski
  • T. Bieliński
  • M. Kulawiak
  • Z. Łubniewski

 • Teledetekcja niskiego pułapu (2021/2022)

  Kursy Online
  • T. Widerski
  • K. Michałowska

  Przedmiot Teledetekcja niskiego pułapu prowadzony dla profilu Fotogrametria niskiego pułapu. (Geodezja i kartografia, studia dzienne inżynierskie, sem. VI)

 • Jakub Szulwic dr inż.

  Jakub Szulwic (ur. 23 grudnia 1974 w Bydgoszczy) – geodeta uprawniony, specjalizujący się w zakresie pomiarów i oceny geometrii obiektów inżynierskich szczególnie z wykorzystaniem metod fotogrametrii inżynieryjnej i skaningu laserowego; zajmuje się geomatyką i geoinformtyką. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 49 indeksowanych w Web of Science (h-index =15). W 1993 roku ukończył klasę o profilu mat-fiz i zdał maturę w Liceum...

 • Andrzej Chybicki dr inż.

  Z wykształcenia informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka specjalizujący się w przetwarzaniau danych przestrzennych w rozproszonych systemach informatycznych. Ukierunkowany na wykorzystywanie osiągnięć i wiedzy zakresu prowadzonych badań w przemyśle. Współpracował z szeregiem podmiotów przemysłu informatycznego, geodezyjnego...

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Konstrukcji Betonowych. Główny obszar jego zainteresowań naukowych stanowi diagnostyka konstrukcji betonowych przy użyciu teledetekcji i cyfrowego przetwarzania obrazu oraz zastosowanie Uczenia Maszynowego na potrzeby Inżynierii Lądowej. Brał udział w projektach...

 • Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych

  Autorzy, przywołując własne i światowe badania nad rozpoznawaniem emocji ludzkich z obrazu twarzy, wskazują na możliwość zastosowania algorytmów komputerowych i ich implementacji w komputerach osobistych (i innych urządzeniach personalnych wyposażonych w dostatecznie silny procesor obliczeniowy). Zastosowanie takiego rozwiązania może poprawić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń, maszyn i pojazdów, których operatorzy muszą gwarantować...

 • Przegląd budowy i funkcjonalności współczesnych bezzałogowych statków powietrznych

  Fotogrametria z lotniczych platform bezzałogowych rozumiana jako nowe narzędzie do wykonywania pomiarów łączy możliwości wykonywania pomiarów fotogrametrycznych naziemnych, lotniczych, a nawet suborbitalnych, stanowiąc jednocześnie niskobudżetową konkurencję dla klasycznej fotogrametrii lotniczej czy teledetekcji satelitarnej. W pracy przedstawiono podstawy budowy bezzałogowego statku powietrznego przeznaczonego do lotów fotogrametrycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przegląd budowy i funkcjonalności współczesnych bezzałogowych statków powietrznych do celów fotogrametrycznych

  Fotogrametria z lotniczych platform bezzałogowych rozumiana jako nowe narzędzie do wykonywania pomiarów łączy możliwości wykonywania pomiarów fotogrametrycznych naziemnych, lotniczych, a nawet suborbitalnych, stanowiąc jednocześnie niskobudżetową konkurencję dla klasycznej fotogrametrii lotniczej czy teledetekcji satelitarnej. W pracy przedstawiono podstawy budowy bezzałogowego statku powietrznego przeznaczonego do lotów fotogrametrycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Monografia podsumowuje prace aplikacyjne nad programami dedykowanymi dla kształcenia geodetów i kartografów na poziomie studiów wyższych. Autorzy prezentują możliwości włączenia w tok dydaktyczny programu do obliczeń fotogrametrycznych na zdjęciach metrycznych oraz analiz matematycznych na zdjęciach wykorzystywanych w pracach teledetekcyjnych. Czytelnik otrzymuje zasadnicze informacje o możliwościach oprogramowania a dla użytkowników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza obrazu twarzy na tle procesów pamięciowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Eksperyment wykonany w ramach prezentowanych w niniejszej pracy badań zakładał wykorzystanie kombinacji metod wywodzących się z fotogrametrii i teledetekcji oraz informatyki (analiza obrazów) w celu zbadania procesu empatii u człowieka. Głównym założeniem badań było wykonanie rejestracji, przy wykorzystaniu szybkiej kamery, twarzy ludzkich podczas eksperymentu, który polegał na losowym wyświetlaniu na ekranie komputera jednej z...

 • Paweł Tysiąc dr inż.

  dr inż. Paweł Tysiąc   Urodził się 25 marca 1992 w Gdańsku. Po ukończeniu Gimnazjum nr 32 uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku, klasy o profilu matematyczno-geograficznym, uzyskując w 2011 roku świadectwo dojrzałości. Następnie w latach 2011-2016 kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia I stopnia w specjalności Geodezja...

 • Tomasz Bieliński mgr inż.

 • Adam Krężel profesor

  Osoby

 • Tomasz Edward Berezowski dr inż.

  Urodził się w 1986 r. w Warszawie. Ukończył w 2009r. z wyróżnieniem Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie, specjalność Restoration and Management of Environment. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Vrije UIniversiteit Brussels w 2015 roku. W latach 2015-2017 pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. W roku 2017 został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale...

 • Illume

  ILLUME [/ɪˈl(j)uːm/] to interdyscyplinarna grupa badawcza w ramach centrum badawczego EcoTech na Politechnice Gdańskiej, stworzona w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym na ludzi, florę i faunę. Członkowie grupy posiadają wybitne umiejętności praktyczne i wiedzę badawczą w zakresie tych zagadnień. Nie tylko konsekwentnie identyfikując istotne problemy i tematy badawcze, ale także znajdując praktyczne rozwiązania...

 • Aleksandra Zaforemska

  Osoby

 • Monika Gierszewska

  Osoby

 • Pracownia Fotogrametrii i Teledetekcji Niskiego Pułapu

  Laboratoria

  W pracowni prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji, szczególnie z niskiego pułapu czyli z bezzałogowych statków powietrznych. W ramach działań pracowni prowadzone są pomiary terenowe z użyciem nowoczesnych technik pomiarowych i bezzałogowych statków powietrznych, szkolenie lotnicze operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Prace kameralne realizowane są na nowoczesnym...