Sylwia Rzepnicka - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 5

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2018
 • Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic.
  Publikacja

  W artykule opisano dworzec Katowice, otwarty w 1972 r. który stanowił jedną z najbardziej spektakularnych i docenianych ikon architektury modernistycznej Górnego Śląska. Został on zaprojektowany przez trzech wybitnych architektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego (autorów m.in. warszawskiej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Brutalistyczna architektura przetrwała do 2010 r....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • NOWE ŻYCIE DWORCÓW KOLEJOWYCH - MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI OBIEKTÓW OBSŁUGI PASAŻERÓW
  Publikacja

  - Rok 2018

  W aspekcie współcześnie zachodzących zmian demograficznych, rozwijających się technologii oraz poszukiwania rozwiązań proekologicznych wzrasta potencjał transportu kolejowego. Po okresie upadku znaczenia kolei jesteśmy świadkami jej postępującej transformacji w Europie. Do obsługi ruchu pasażerskiego służy w Polsce prawie 600 dworców kolejowych, z których większość nie jest jeszcze przystosowana do aktualnych potrzeb użytkownika...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
  Publikacja

  W artykule została przedstawiona historia budowy Kolei Kokoszkowskiej (otwarcie w 1914 r. i zburzenie w 1945 r.), jej znaczenie dla powiązań przestrzennych Wolnego Miasta Gdańsk i polskich Kaszub, próba jej reaktywacji w związku z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej w II połowie XX wieku i ostatecznie budowa po jej śladzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na początku XXI wieku. W artykule poruszono zagadnienia związane ze sporami...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Innovative Railway Stations
  Publikacja

  In relation to modern demographic trends, evolving technologies and environmentfriendly solutions increases the potential of rail considered as sustainable form of public transport. Contemporary tendencies of designing railway stations in Europe are focused on lowering energy consumption and reducing carbon emission. The main goal of the designers is to create a friendly and intuitive space for its users and at the same time a...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI
  Publikacja

  - Rok 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 435 razy