Anna Witkowska - Publications - MOST Wiedzy

Search

Filters

total: 30

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2019
2018
2017
2015
2014
2013
 • Control design for slow speed positioning
  Publication

  - 2013

  The problem under study is a synthesis of position and heading control system for low frequency model of surface vessel described by 3 DOF mathematical model. The recursive vectorial backstepping control design was used to keep fixed position and heading in presence of wave disturbances. The controller has been simulated on computer model of scaled supply vessel. It has been assumed that the actuators produce generalized forces...

  Full text in external service

 • Control System Design for Dynamic Positioning using Vectorial Backstepping

  The problem of synthesis a dynamic positioning system for low frequency model of surface vessel was considered in this paper. The recursive vectorial backstepping control design was used to keep a fixed position and heading in presence of wave disturbances. The passive observer was introduced to smooth the measurements and to estimate the velocities needed for the control algorithm. The computer simulation results were given to...

  Full text in external service

 • Dynamic Positioning System with Vectorial Backstepping Controller
  Publication

  - 2013

  The problem of synthesis a dynamic positioning system for low frequency model of surface vessel was considered in this paper. The recursive vectorial backstepping control design was used to keep a fixed position and heading in presence of wave disturbances. The passive observer was introduced to smooth the measurements and to estimate the velocities needed for the control algorithm. Some parameters of observer were optimized off-line...

 • Ewolucyjna metoda wyznaczania zadanej trajektorii statku z zastosowaniem mechanizmu niszowania

  Artykuł prezentuje implementację mechanizmu niszowania do ewolucyjnej metody wyznaczania zadanej trajektorii statku. W metodzie proponowane jest porównywanie różnorodności osobników w oparciu o fizyczną odległość między trajektoriami. Badania pokazują, że takie podejście zwiększa efektywność eksploracji przestrzeni rozwiązań dzięki czemu osiąga się poprawę końcowej wartości funkcji przystosowania. Problem poszukiwania ścieżki przejścia...

 • Metoda backstepping w zastosowaniach morskich
  Publication

  - 2013

  Prezentowana monografia obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem zaawansowanego układu regulacji kursu statku, opartego na metodzie projektowania backstepping. W książce przedstawiono technikę umożliwiającą automatyczny dobór parametrów regulatora backstepping do zmieniających się warunków pracy układu, z użyciem metod adaptacyjnych oraz algorytmów genetycznych. Przy zastosowaniu procedury backstepping zaprojektowano dwie konfiguracje...

  Full text in external service

 • The Niching Mechanism in the Evolutionary Method of Path Planning

  This paper presents the concept of the niching mechanism in the evolutionary method of path planning. The problem is considered based on the example of a ship path planning. In this method the diversity of individuals is tested in respect to their physical distance, not the fitness function value. The researches show that such an approach increases effectiveness of solution space exploration, what results in a final solution with...

  Full text in external service

2012
2009
2004

seen 648 times