JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - Journal - MOST Wiedzy

Search

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE

ISSN:

0022-2860

eISSN:

1872-8014

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Medical sciences (Medical and Health Sciences )
 • Health sciences (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 20 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 2.1
Punkty CiteScore
Year Points
2018 2.1
2017 1.94
2016 1.58

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 19

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2018
2017
2016
2015
 • Comparative molecular modelling of biologically active sterols
  Publication

  Membrane sterols are targets for a clinically important antifungal agent – amphotericin B. The relatively specific antifungal action of the drug is based on a stronger interaction of amphotericin B with fungal ergosterol than with mammalian cholesterol. Conformational space occupied by six sterols has been defined using the molecular dynamics method to establish if the conformational features correspond to the preferential interaction...

  Full text in external service

2014
2013
2011
2010
2009
2008
 • ATR FT-IR H2O spectra of acidic aqueous solutions. Insights about proton hydration

  W artykule podjęto próbę ilościowej analizy widm oscylacyjnych H2O w wodnych roztworach kwasów. Widma H2O dostarczają głównie informacji o stanie strukturalnym cząsteczek wody, wynikającym ze sprzężeń oscylatorów w układzie. Są jednak znacznie trudniejsze w interpretacji niż widma HDO. Widma wodnych roztworów kwasów jednoprotonowych (HCl, HClO4, HPF6) zmierzono posługując się spektroskopią FT-IR w technice osłabionego wewnętrznego...

  Full text in external service

 • Molecular structures of two E-azobenzocrown ethers
  Publication

  - JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE - 2008

  Rentgenowska analiza strukturalna monokryształów posłużyła do scharakteryzowania struktury izomerów E dwóch azobenzokoron: 13- i 16-członowej. Oba związki krystalizują w układzie jednoskośnym. W komórce elementarnej, w każdym przypadku znajdują się dwie niezależne cząsteczki, różniące się konformacją, szczególnie łańcucha eterowego. Porównując konformacje ''wolnych'' makrocykli z konformacjami ich kompleksów z jonami metali wskazano,...

2007
2002

seen 187 times