Marek Galewski - Publications - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: dr hab. inż. Marek Galewski

dr hab. inż. Marek Galewski

Filters

total: 72

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Publications

2020
2019
2018
2017
2016
 • Spectrum-based modal parameters identification with Particle Swarm Optimization
  Publication

  The paper presents the new method of the natural frequencies and damping identification based on the Artificial Intelligence (AI) Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The identification is performed in the frequency domain. The algorithm performs two PSO-based steps and introduces some modifications in order to achieve quick convergence and low estimation error of the identified parameters’ values for multi-mode systems....

  Full text in external service

2015
2014
2013
2012
2011
 • A Mechatronic System for Building the Map of Optimal Spindle Speeds During High Speed Milling of Flexible Details
  Publication

  W pracy przedstawiono mechatroniczny system tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona w celu nadzorowania drgań typu chatter podczas frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych. System ten składa się z części pomiarowej oraz części obliczeniowej, w której wykorzystuje się oprogramowanie autorskie i komercyjne. Na bazie uogólnionego warunku Liao-Younga utworzono mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona,...

 • Chatter surveillance with the creation of a map of optimal spindle speeds
  Publication

  W pracy przedstawiono metodę nadzorowania drgań samowzbudnych typu chatter. Wyznaczono wartości optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona dla poszczególnych punktów na powierzchni przedmiotu obrabianego, wykorzystując rożne techniki analizy modalnej. Badania eksperymentalne wykazały, że otrzymana w ten sposób mapa optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona jest skutecznym narzędziem do eliminacji drgań chatter w procesie obróbki...

 • Kształcenie w zakresie Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej
  Publication

  W artykule przedstawiono rozwój kształcenia mechatronicznego na Wydziale Mechanicznym PG w trakcie 3-letniej realizacji studiów I stopnia. Zwrócono szczególną uwagę na realizację przedmiotów: modelowanie układów mechatronicznych, projektowanie mechatroniczne, prace przejściowa i praca dyplomowa. Przedstawiono koncepcję studiów II stopnia.

 • Some mechatronic solutions towards a surveillance of mechanical systems

  Celem artykułu jest przedstawienie nowych rozwiązań związanych z nadzorowaniem systemów mechanicznych. Przedstawia on zmodyfikowaną metodę nadzorowania drgań opartą na sterowaniu modalnym i energetycznym wskaźniku jakości, nadzorowanie drgań z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej, nadzorowanie drgań systemu hybrydowego z wykorzystaniem sterowania optymalnego i energetycznego wskaźnika jakosci oraz nadzorowanie ruchu mobilnego...

  Full text in external service

 • STM32: Aplikacje i ćwiczenia w języku C. - M. Galewski. -
  Publication

  - 2011

  W książce przedstawiono nowoczesne, 32-bitowe mikrokontrolery z rodzeniem ARM Cortex-M3. Oprócz opisu poszczególnych ich podukładów, zawarto w niej przede wszystkim wiele przykładowych ćwiczeń, których zaawansowanie jest stopniowane, dzięki czemu czytelnicy są łagodnie wprowadzani w omawianie zagadnienia. Przykłady zamieszczone w książce są bardzo różnorodne, bazują m.in. na czujnikach przyspieszenia i ciśnienia MEMS, interfejsie...

 • Vibration surveilance for milling of a flexible workpiece

  Praca przedstawia przypadek nadzorowania drgań podczas frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych z wykorzystaniem aktywnego sterowania optymalnego. System sterowania zawiera czujniki i wzbudniki piezoelektryczne, montowane na powierzchni przedmiotu obrabianego. Do opisu dynamiki układu sterowanego wykorzystano współrzędne hybrydowe. Skuteczność nadzorowania potwierdziły wyniki symulacji komputerowych oraz badań eksperymentalnych.

seen 543 times