Marek Galewski - Teaching - MOST Wiedzy

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Reviewed papers list

 • Oprogramowanie do akwizycji danych oraz wizualizacji danych z systemu do pomiarów elektrochemicznych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2021

 • Oprogramowanie do akwizycji danych oraz wizualizacji danych z systemu do pomiarów elektrochemicznych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2021

 • Badanie czujników nacisku stosowanych w robotyce

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2021

 • Analysis of dynamic characteristics of conceptual vibration reduction system

  PhD thesis

  mgr inż. Damian Dziedzioch - Politechnika Śląska - 2020

 • Platforma stabilometryczna dla identyfikacji sił i momentów kompensujących zaburzenia równowagi w czasie utrzymywania pozycji wyprostnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2020

 • Platforma stabilometryczna dla identyfikacji sił i momentów kompensujących zaburzenia równowagi w czasie utrzymywania pozycji wyprostnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2020

 • Projekt stanowiska do badania wpływu drgań na połączenia śrubowe

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2020

 • Symulacyjna i eksperymentalna weryfikacja konstrukcji stanowiska do badań modalnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Analityczno-doświadczalna synteza modelu właściwości dynamicznych obrabiarki w predykcji stabilności

  PhD thesis

  mgr inż. Marcin Jasiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - 2019

 • Projekt robota transportowego poruszającego się za właścicielem

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Projekt robota transportowego poruszającego się za właścicielem

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Układ sterowania silnikami prądu stałego dla napędu egzoszkieletu palców dłoni

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Symulacyjna i eksperymentalna weryfikacja konstrukcji stanowiska do badań modalnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Symulacyjna i eksperymentalna weryfikacja konstrukcji stanowiska do badań modalnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Projekt i budowa systemu stabilizacji toru lotu rakiety

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i budowa systemu stabilizacji toru lotu rakiety

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i budowa systemu stabilizacji toru lotu rakiety

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Mechanizm poruszania palcami dłoni

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Mechanizm poruszania palcami dłoni

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Mechanizm poruszania palcami dłoni

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i badania szybkiego manipulatora typu PUMA

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i badania szybkiego manipulatora typu PUMA

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i badania szybkiego manipulatora typu PUMA

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt i budowa systemu stabilizacji toru lotu rakiety

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt wirówki przeciążeniowej do satelitów typu CUBESAT

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt robota o kinematyce węża

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt robota o kinematyce węża

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Projekt układu zabezpieczającego współrzędnościową celę pomiarową przed nieprawidłowym pomiarem karoserii

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Implementacja sterowania rozmytego i neuronowego na mikrokontrolerze STM32

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Planowanie trasy dla pojazdu wyścigowego na torze wyścigowym

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Implementacja sterowania rozmytego i neuronowego na mikrokontrolerze STM32

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Projekt małej platformy mobilnej typu "SEGWAY"

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Pojedyncza optymalizacja i multioptymalizacja ścieżki autonomicznego pojazdu naziemnego przy zastosowaniu wielu realistycznych ograniczeń

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Rozpoznanie właściwości obrazu dla celów sterowania procesem Additive Manufacture

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Projekt domu inteligentnego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Projekt urządzenia do zdalnego odczytu pomiarów przepływomierza

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Projekt domu inteligentnego

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Opracowanie parametrycznego modelu matematycznego wielowirnikowca do celów optymalizacji metodami numerycznymi

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Badanie algorytmów inercyjnego określania poleżenia

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Przetwarzanie i analiza obrazu termicznego dla celów oceny degradacji powierzchni

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Projekt Quadrocoptera

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Śledzenie wizyjne obiektów na potrzeby morskich badań sejsmicznych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Stanowisko dydaktyczne badań modalnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Stanowisko dydaktyczne wizji maszynowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Implementacja sterowania z użyciem sieci neuronowej na mikrokontrolerze STM32

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Stanowisko dydaktyczne wizji maszynowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Planowanie i realizacja trajektorii 2- kołowej platformy mobilnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Planowanie i realizacja trajektorii 2- kołowej platformy mobilnej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Implementacja sterowania z użyciem sieci neuronowej na mikrokontrolerze STM32

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Modelowanie i obliczenia wytrzymałościowe elementów karoserii samochodów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Sterowanie wyciągarką windową

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Projekt i sterowanie prototypu pojazdu typu ROV o mechanice quadrocoptera

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Projekt i sterowanie prototypu pojazdu typu ROV o mechanice quadrocoptera

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Stanowisko dydaktyczne badań modalnych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Nowoczesne metody przetwarzania sygnałów cyfrowych w diagnozowaniu uszkodzeń kości

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Rozpoznanie wskazań mierników cyfrowych z wykorzystaniem przetwarzania obrazów i sieci neuronowej

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Analiza sterowania rozproszonego grupy robotów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Analiza sterowania rozproszonego grupy robotów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Analiza sterowania rozproszonego grupy robotów

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Projekt testera płytek obwodów drukowanych

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Sterowanie robotem latającym typu quadrocopter wyposażonym w system wizyjny z wykorzystaniem układów STM32.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Sterowanie robotem latającym typu quadrocopter wyposażonym w system wizyjny z wykorzystaniem układów STM32.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Sterowanie 3-kołową platformą mobilną wykorzystującą koła typu OMNI-WHEEL.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Sterowanie 3-kołową platformą mobilną wykorzystującą koła typu OMNI-WHEEL.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Sterowanie 3-kołową platformą mobilną wykorzystującą koła typu OMNI-WHEEL.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Diagnostyka łożysk z użyciem transformaty falkowej na sygnałach emisji akustycznej.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Sterowanie robotem latającym typu quadrocopter wyposażonym w system wizyjny z wykorzystaniem układów STM32.

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Nawigacja inercyjna z wykorzystaniem zestawu STM iNemo2

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Mechatroniczne stanowisko do sortowania kolorowych piłek

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Mechatroniczne stanowisko do sortowania kolorowych piłek

  Master thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

seen 1281 times