Department of Chemistry, Technology and Biochemistry of Food - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Department of Chemistry, Technology and Biochemistry of Food

Functions

Head of Department

  • Photo of dr hab. inż. Hanna Staroszczyk
    Hanna Staroszczyk dr hab. inż.
    Head of Department

    Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w Politechnice Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie, Institute of Food Research w Norwich, Academia Sinica w Tajpej oraz University of Arkansas w Fayetteville. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego...

Employees