Jacek Rumiński - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Wykształcenie i kariera zawodowa

 

2016

 

2002

 

1995

 

1991-1995

Habilitacja

 

Doktor nauk technicznych

 

Magister inżynier

 

 

Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania osób”

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (z wyróżnieniem), dyscyplina Informatyka, specjalność: Informatyka medyczna, temat w zakresie informatyki, tytuł rozprawy: „Algorytmy analizy porównawczej dla potrzeb systemów wyszukiwania obrazów medycznych”.

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki (z wyróżnieniem), specjalność́: Aparatura elektroniczna, profil Elektronika medyczna, temat pracy: „Program do oceny rożnych metod rozpoznawania tachykardii komorowej na podstawie EKG wewnątrzkomorowego”

Gdański Instytut Teologiczny (teologia studia 4 -letnie).

Kariera i zatrudnienie

1994 – 2002     programista                      P.I. GEOBIS w Gdańsku
1995 – 2002     asystent                              Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
1997 – 1999     asystent/inżynier            Szpital Kliniczny, Akademia Medyczna w Gdańsku 
2002 – 2010     ekspert                               Polski komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny KT 302, Informatyka w ochronie zdrowia oraz ekspert w European Standardization Body CEN/TC 251 (Health Informatics)
2003 – 2010     asystent/adiunkt             Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn
2003 – 2017     adiunkt                                Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
2017– teraz     profesor/kier. katedry    Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Profil i doświadczenia zawodowe

Naukowiec, inżynier i nauczyciel w dziedzinie inżynierii biomedycznej, inżynierii komputerowej i informatyki. Obecnie jest kierownikiem Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wydział otrzymał (2017) najwyższą (A +) kategorię naukową (tylko 2 wydziały w Polsce mają taką kategorię w IT).
Od 1995 roku współpracuje z Politechniką Gdańską. W międzyczasie pracował również (2 lata) w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) i prowadził wykłady na innych uczelniach. Spędził około 2 lata pracując nad projektami w różnych instytucjach europejskich (np. Vrije University w Brukseli, Università degli Studi de Firenze, Universitat Politecnica de Catalunya, Technical University of Ilmenau, itp.). Przez szereg lat był ekspertem w Komitecie Europejskim CEN / TC 251 (Informatyka medyczna), delegowanym przez TC 302 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jego tematy badawcze dotyczą głównie obrazowania medycznego, przetwarzania obrazu, metod uczenia maszynowego i eksploracji danych, interakcji człowiek-system oraz technologii wspomagania jakości życia. Był koordynatorem lub głównym wykonawcą w około 20 projektach, które otrzymały wiele nagród, w tym za najlepsze prace na konferencjach, za innowacje (łącznie ponad 25 nagród i medali), a także nagrodę Andronicosa G. Kantsiosa. Prof. Rumiński jest autorem ponad 200 artykułów, kilku zgłoszeń patentowych i patentów. Organizował różne krajowe i międzynarodowe konferencje w tym, Human System Interaction (IEEE IES), jak również międzynarodowe szkoły letnie (np. International Summer School on Deep Learning).

Realizowane projekty i aktywność naukowa

W ciągu ostatnich lat zajmował się głównie dwoma projektami europejskimi: DOMESTIC – Domowy asystent osób starszych i chorych, Innowacyjna Gospodarka UE, z budżetem około 1mln Euro (Koordynator IT) i eGLASSES - The interactive eyeglasses for mobile, perceptual computing ERA-NET CHIST-ERA (FP7 FET – Future and Emerging Technologies) o budżecie około 2 mln euro (główny koordynator projektu międzynarodowego). W przypadku obu projektów powstało ponad 50 publikacji, liczne nagrody oraz kilka patentów. Prof. Rumiński prowadził lub był głównym wykonawcą w projektach krajowych. Przykładowo kierował projektem badawczym z zakresu obrazowania parametrycznego w dynamicznych badaniach głowy metodami MRI/PET. Zajmował się metodami obrazowania w tomografii komputerowej jak i przetwarzania obrazów medycznych. W tym zakresie publikował w takich czasopismach jak European Journal of Radiology czy Brithish Journal of Radiology. W tym zakresie jest autorem i współautorem książek i rozdziałów w monografiach poświęconych obrazowaniu medycznemu (m.in. „Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET”, „Tomografia komputerowa”, w monografii IBIB PAN i inne). Ponadto zajmował się przetwarzaniem obrazów termograficznych (np. w ocenie ran pooparzeniowych) publikując w Burns, czy IEEE Trans. On Biomedical Engineering. W ostatnim czasie zajmował się również przetwarzaniem sekwencji obrazów widzialnych i termograficznych w celu ekstrakcji sygnałów i parametrów medycznych (np. pulsu). Obecnie jest zaangażowany w projekty: 1) Ella4Life your Virtual Personal Assistant for home and on the road, AAL Call 2017 i 2) BrainScan. Ponadto jako ekspert współpracuje z firmami Lab4Life, BrainScan, Aidmed. W większości prowadzonych badań wykorzystuje metody uczenia maszynowego oraz rozwój nowych algorytmów w tym zakresie. Jest współzałożycielem i prezesem Klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay.

 

Wskaźniki bibliometryczne: H-index=11 (Web Of Science, Core Collection), H-index=15 (Google Scholar), liczba cytowań (GS) > 1000

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=N2vGLgoAAAAJ&hl=en

Lista publikacji dostępna jest pod adresem:

http://healthengineering.eu/wp-content/uploads/2018/01/ruminski_papers.pdf

 

 Przykładowe, 10 publikacji związanych z uczeniem maszynowym:

 

 1. K. Czuszynski, A. Kwasniewska, M. Szankin, J. Ruminski, "Optical Sensor Based Gestures Inference Using Recurrent Neural Network in Mobile Conditions," 2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI), Gdansk, 2018, pp. 101-106. doi: 10.1109/HSI.2018.8430823
 2. A Kwaśniewska, J Rumiński, K Czuszyński, M Szankin, Real-Time Facial Features Detection from Low Resolution Thermal Images with Deep Classification Models, Journal of Medical Imaging and Health Informatics 8 (5), 979-987, 2018
 3. K. Janczyk, K. Czuszynski, J. Ruminski, "Digits Recognition with Quadrant Photodiode and Convolutional Neural Network," 2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI), Gdansk, 2018, pp. 111-117. doi: 10.1109/HSI.2018.8431246
 4. K. Czuszyński, J. Rumiński, A. Kwaśniewska, "Gesture Recognition With the Linear Optical Sensor and Recurrent Neural Networks," in IEEE Sensors Journal, vol. 18, no. 13, pp. 5429-5438, 1 July1, 2018. doi: 10.1109/JSEN.2018.2834968
 5. A. Kwaśniewska, J. Rumiński, P. Rad, "Deep features class activation map for thermal face detection and tracking," 2017 10th International Conference on Human System Interactions (HSI), Ulsan, 2017, pp. 41-47.
  doi: 10.1109/HSI.2017.8004993
 6. Alicja Kwaśniewska, Anna Giczewska, Jacek Rumiński, Big Data Significance in Remote Medical Diagnostics Based on Deep Learning Techniques, TASK QUARTERLY vol. 21, No 4, 2017, pp. 309–319
 7. Jacek Rumiński, Alicja Kwaśniewska, "Evaluation of Respiration Rate Using Thermal Imaging in Mobile Conditions", in Application of Infrared to Biomedical Sciences, 2017, pp. 311-346, Springer Singapore 2017.
 8. Jacek Ruminski, "Analysis of the parameters of respiration patterns extracted from thermal image sequences", in Biocybernetics and Biomedical Engineering. -Vol. 36, iss. 4, s.731-741, 2016.
 9. Jacek Ruminski, "Reliability of pulse measurements in videoplethysmography", in Metrology and Measurement Systems. -Vol. 23, iss. 3, s.359-371, 2016.
 10. A. Kwaśniewska, J. Rumiński, "Real-time facial feature tracking in poor quality thermal imagery," 2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI), Portsmouth, 2016, pp. 504-510. doi: 10.1109/HSI.2016.7529681

 

 

wyświetlono 4232 razy