Piotr Grudowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Piotr Grudowski

dr hab. inż. Piotr Grudowski

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

  Zakład Towaroznawstwa * analiza etykiet i projekty nowych opakowań wybranych produktów spożywczych, * badania nad sensorami smaku, * analiza jakości produktów spożywczych, * wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska naturalnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zakład Zarządzania Jakością * zarządzanie jakością, TQM; * systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz bezpieczeństwem informacji; * systemy...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Komitet Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej

  Pełnione 2014-01-20 na stanowisku: Członek

 • Komitet Polskiej Nagrody Jakości

  Pełnione 2014-01-21 na stanowisku: Członek

 • Ogólnopolski Klaster "Wspólnota wiedzy i innowacji w zarządzaniu produkcją"

  Pełnione 2014-06-27 na stanowisku: Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w Radzie Wspólnoty Klastra

 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją - Oddział Pomorski-Gdański

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2014-03-17 na stanowisku: Przewodniczący

 • Projekt "INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania, edycja IV", numer POKL.08.02.01-22-001/14, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.

  Pełnione 2014-01-01 na stanowisku: Lider Zespołu

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku

  Pełnione 2013-04-24 na stanowisku: Członek Rady Naukowej

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Gdańsk

  Pełnione 2017-07-01 na stanowisku: Członek Zarządu

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Eksperci oceniający projekty NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena ex-ante

 • Ekspert Programu Leonardo da Vinci - od 2004 roku

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / MEN

  - ocena merytoryczna wniosków w projektach mobilności oraz tematycznych/TOI, - ocena merytoryczna w ramach monitoringu projektów mobilności (IVT, VETPRO), - ocena "ex ante" projektów Transferu Innowacji.

 • Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu IKAR JAKOŚCI

  Fundacja Qualitas - Europejskie Centrum Dobrych Praktyk, Polska

  - promowanie tematyki związanej z zarządzaniem jakością, - propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach, - stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami i absolwentami, a przedstawicielami świata biznesu, - krzewienie wśród opinii publicznej projakościowych postaw w kontekście zarządzania, - popularyzowanie innowacyjności i kreatywności wśród młodego pokolenia.

 • Polska Komisja Akredytacyjna; Zespół II - nauki o zarzadzaniu i jakości

  Polska Komisja Akredytacyjna - Polska

  Ocena jakości kształcenia w uczelniach

 • Pomorska Nagroda Jakości - Kapituła

  NOT oddz. Gdańsk, Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego, Polski Rejestr Statków

  Wiceprzewodniczący Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości od roku 2010

 • Projekt "Innopomorze"

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  PROGRAM INNODOKTORANT

Członkostwo w sieciach naukowych

 • Klaster "Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji"

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Skład: Klaster tworzy obecnie ponad 100 jednostek w tym niemal wszystkie polskie uczelnie techniczne. Szczegóły - http://klaster.ptzp.org.pl/?page_id=400

wyświetlono 5492 razy