Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geometryczno-wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych, interdyscyplinarnych badań tradycyjnych połączeń ciesielskich w aspektach: historyczno – architektonicznym, geometryczno – technologicznym oraz statyczno – wytrzymałościowym. Badania obejmować będą szczegółowe pomiary geometryczne autentycznych złączy wraz z dokładną oceną stanu technicznego, badania laboratoryjne z użyciem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz nieliniową analizę numeryczną. Celem projektu będzie również porównanie wyników uzyskanych we wspomnianych badaniach w odniesieniu do stanu faktycznego autentycznych połączeń. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, gdyż jego realizacja jest możliwa dzięki stworzeniu zespołu specjalistów: od architektów, inżynierów, cieśli po specjalistów zajmujących się badaniami właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów oraz modelowania metodą elementów skończonych. Nowatorskim efektem badań będzie rozpoznanie rzeczywistej pracy połączeń ciesielskich wraz z określeniem parametrów wpływających na ich trwałość. Do tej pory badania takie nie były prowadzone, a mają one fundamentalne znaczenie dla ustalania warunków pracy złączy ciesielskich w historycznych budynkach oraz w nowoczesnych konstrukcjach drewnianych. W ramach projektu określone zostaną czynniki wpływające na wytrzymałość złączy: od modyfikacji geometrycznych, technologii wykonania po badania właściwości fizycznych i mechanicznych drewna oraz parametrów wytrzymałościowych połączeń, które pozwolą na wykonanie analiz numerycznych. Realizacja projektu podniesie poziom wiedzy podstawowej na temat połączeń ciesielskich oraz wskaże kierunki poszukiwań nowoczesnego, optymalnego połączenia ciesielskiego, możliwego do zastosowania we współczesnych konstrukcjach inżynierskich. Ma to duże znaczenie dla rozwoju architektury drewnianej. W ramach grantu planuje się przygotowanie trzech prac doktorskich oraz publikacje otrzymanych rezultatów w czasopismach indeksowanych na JCR zarówno inżynierskich, jak i architektonicznych. Planowana jest także prezentacja wyników na konferencjach naukowych z zakresu zastosowań metody elementów skończonych i analizy właściwości materiałowych, architektury, konstrukcji oraz konserwacji zabytków.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/B/ST8/03260 z dnia 2016-01-26
Okres realizacji:
2016-01-26 - 2020-01-25
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Mechaniki Budowli
Wartość projektu:
359 320.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 12

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 540 razy