Broadband LFM signal source for module-based diver detection sonar - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Broadband LFM signal source for module-based diver detection sonar

Abstrakt

Praca przedstawia koncepcję źródła impulsów sondujących sonaru DDS, dla pogrupowanych po stronie nadawczej elementarnych sekcji przetwornika w moduły 8 lub 16 elementowe. Na podstawie oszacowania teoretycznego i pomiarów czwórnikowych określono potrzebną moc wyjściową i topologię tych nadajników. Przedstawione są też uzyskane na drodze pomiarów charakterystyki częstotliwościowe modułów przetwornika, razem z zastosowanym układem kompensacji. Pokazano, że dla badanego przetwornika największa nierównomierność poziomu źródła występuje przy stałej amplitudzie napięcia na przetworniku, a więc przy kompensacji równoległej oraz, że poprzez odpowiedni dobór elementów szeregowo kompensujących można zapewnić, nie tylko znaczną poprawę równomierności charakterystyki częstotliwościowej, ale nawet wzrost poziomu źródła na krańcach pasma pracy - co w rezyltacie przyczynia się do kompensacji nierównomierności analogicznej charakterystyki po stronie odbiorczej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 13, strony 269 - 278,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zachariasz K., Lis W., Elminowicz A.: Broadband LFM signal source for module-based diver detection sonar// HYDROACOUSTICS. -Vol. 13., (2010), s.269-278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi