Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego

Abstrakt

W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania jakością w kontekście identyfikacji oczekiwań młodych pracowników wobec pracy sezonowej i dorywczej. Autorzy zdefiniowali miejsce i rolę pracownika z punktu widzenia filozofii Kompleksowego Zarządzania Jakością. W celu identyfikacji i charakterystyki determinant wykorzystane zostały dwuetapowe badania empiryczne przeprowadzone przez autorów na wybranej próbie badawczej w województwie pomorskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr Nr 4, strony 377 - 387,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. Nr 4., (2011), s.377-387
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi