Effect of lipid phase composition on autoxidation of water - in - oil emulsion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of lipid phase composition on autoxidation of water - in - oil emulsion

Abstrakt

W pracy przedstawiono ocenę procesu autooksydacji emulsji W/O ze szczególnym uwzględnieniem składu fazy olejowej emulsji na postęp reakcji. Zbadano również wpływ wybranych antyoksydantów i emulgatorów na stabilność sporządzonych układów emulsyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szeląg H., Guzowska A.: Effect of lipid phase composition on autoxidation of water - in - oil emulsion// SOFW - Journal.. -., nr. iss. 5 (2010), s.12-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi