Environmental contamination of food - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmental contamination of food

Abstrakt

Opisano źródła zanieczyszczeń środowiska oraz obecność w środowisku szeregu związków organicznych i nieorganicznych podejrzewanych o właściwości rakotwórcze. W rozdziale skupiono się na: pestycydach, PCB, WWA, PCDD/F, fenolach, azbeście oraz metalach ciężkich (AS, Be, Cd, Cr, Ni, Pb). Zestawiono typowe stężenia tych zanieczyszczeń w wodzie, deszczu i żywności, omówiono biokumulacje i biowzbogacanie w łańcuchu pokarmowym, a także omówiono ryzyko zachorowań na raka, związane z nadmiernym wprowadzaniem do organizmu omawianych toksyn.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Carcinogenic and anticarcinogenic food components strony 113 - 136
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Biziuk M., Bartoszek-Pączkowska A.: Environmental contamination of food// Carcinogenic and anticarcinogenic food components/ ed. eds: W. Baer-Dubowska, A. Bartoszek, D. Malejka-Giganti. Boca Raton: CRC Taylor & Francis, 2006, s.113-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi