Environmental fate and global distribution of polychlorinated biphenyls - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Environmental fate and global distribution of polychlorinated biphenyls

Abstrakt

Artykuł o charakterze przeglądowym. Działy obejmują globalne rozmieszczenie oraz los środowiskowy analitów z grupy polichlorowanych bifenyli (PCB). Autorzy szczególny nacisk położyli na omówienie kwestii losu środowiskowego polichlorowanych bifenyli, a więc procesów: biodegradacji, transformacji, adsorpcji do materii organicznej, a także bioakumulacji, biokoncentracji i biomagnifikacji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY nr 201, strony 137 - 158,
ISSN: 0179-5953
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Beyer A., Biziuk M.: Environmental fate and global distribution of polychlorinated biphenyls// REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. -Vol. 201, (2009), s.137-158
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi