Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe

Abstrakt

Autorzy uściślają szerokie i węższe ujęcie definicyjne sprzedaży bezpośredniej, jako formy handlowania. Następnie przedstawiają problemy moralne, spotykane w tego typu sprzedaży. Problemy te zostały uszeregowane w zależności od relacji pomiędzy podmiotami transakcji. Problematyka ta została spisana w sposób spontaniczny, wypływający z osobistego doświadczenia autorów artykułu. Następnie omówione zostają istniejące uregulowania stosowane w ramach funkcjonujących kodeksów etycznych, na przykładzie Kodeksu polskiego, opartego o kodeksy światowy i europejski. Na zakończenie autorzy przytaczają skomentowane zapisy Kodeksu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Waszczyk M., Radacki S.: Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi