Etyczne podstawy marketingu bezpośredniego. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 157-160 bibliogr. 5 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etyczne podstawy marketingu bezpośredniego. W: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Red.nauk. J. Kubka. Gdańsk: Zakł. Nauk. Filoz. Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 157-160 bibliogr. 5 poz.

Abstrakt

Autor porusza etyczne problemy związane z wykorzystaniem przez firmy po-szczególnych form marketingu bezpośredniego ( m. in. telemarketingu, marke-tingu katalogowego i on-line). Ukazano także strukturę Kodeksu EtycznegoStowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Wśród głównych zarzutów kierowa-nych do firm, wymienia się m. in.:naruszanie prywatności, niuczciwość, nadużycia i oszustwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi