Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych

Abstrakt

W akustycznych systemach wieloźródłowych pobudzanych wspólnym szerokopasmowym sygnałem dźwiękowym występuje zjawisko interferencji powodujące znaczne zniekształcenia liniowe. W artykule do badania tego zjawiska zastosowano metodę odpowiedzi impulsowych, traktując system wieloźródłowy, jako wielokanałowy liniowy system komunikacyjny. Przestudiowano mechanizm formowania się pola akustycznego dla szczególnego przypadku liniowego szyku źródeł, który w obszarach pola odpowiednio oddalonych od apertury umożliwia wyznaczenie regularnych funkcji przenoszenia i charakterystyk kierunkowych oraz dowolnego przestrzennego rozmieszczenia elementów promieniujących. Wyniki badań ilustrują niepożądane efekty filtracji, do których dochodzi w każdym punkcie przestrzeni odsłuchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 495 - 500,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lasota H., Mazurek R.: Interferencja szerokopasmowa w wieloźródłowych systemach akustycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.495-500
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi