Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Część 1. Właściwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Część 1. Właściwości

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania polimerów naturalnych (białek i polisacharydów) do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych bądź opakowań artykułów żywnościowych. Omówiono ich właściwości ze szczególnym uwzględnieniem przepuszczalności pary wodnej oraz wymagania stawiane takim materiałom. Przedstawiono sposoby modyfikacji folii z polimerów naturalnych poprzez włączenie w ich struktury substancji hydrofobowych w celu poprawy ich właąciwości barierowych w stosunku do pary wodnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polimery nr 53, strony 627 - 630,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sztuka K., Kołodziejska I.: Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Część 1. Właściwości// Polimery. -Vol. 53., nr. nr 9 (2008), s.627-630
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi