Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil.

Abstrakt

W pracy analizowana jest ława fundamentowa posadowiona na losowym podłożu.Poszukiwane są oszacowania nośności podłoża na podstawie twierdzeń o dolnej i górnej ocenie obciążenia granicznego. Dla różnych statycznie dopuszczalnych pól naprężenia i kinematycznie dopuszczalnych pól prędkości, wyznaczono wartości oczekiwane i wariancje obciążenia granicznego. Pozwoliło to na określenie odpowiednich dystrybuant, rozumianych jako probabilistyczne oszacowania nośności granicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 23, strony 67 - 81,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J., Dardzińska I.: Limit Analysis of a Strip Footing on Stochastic Subsoil.// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 23., nr. 3/4 (2002), s.67-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi