Małe dworce kojejowe w warunkach restrukturyzacji transportu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Małe dworce kojejowe w warunkach restrukturyzacji transportu

Abstrakt

Zmiany transformacyne systemu komunikacyjnego spowodowały zamknięcie niektórych lokalnych linii kolejowych zastępując je transportem autobusowym.W artykule poruszany jest problem obiektów kubaturowych, pozostałych po dotychczasowych połączeniach kolejowych, które są niejednokrotnie niepowtarzalne pod względem architektonicznym, stanowiąc przykład dziedzictwa kulturowego i znajdując się na terenach ciekawych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 204 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Stawicka-Wałkowska M., Felski B., Kokosza K.: Małe dworce kojejowe w warunkach restrukturyzacji transportu// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.204-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi