Miód pszczeli, obiekt zainteresowania analityków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Miód pszczeli, obiekt zainteresowania analityków

Abstrakt

W pracy przedstawiona została charakterystyka organoleptyczna miodów odmianowych i ich działanie wspomagające w leczeniu różnych schorzeń, omówione zostały skład chemiczny miodu i rodzaje przeprowadzanych analiz oraz podano główne źródła zanieczyszczenia miodu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 44 - 48,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kujawski M., Namieśnik J.: Miód pszczeli, obiekt zainteresowania analityków// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2009), s.44-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 213 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi