Modelling of migration and fate of selected persistent organic pollutans in the Gulf of Gdańsk and the Vistula catchment (Poland): selected results from the EU ELOISE EuroCat project - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelling of migration and fate of selected persistent organic pollutans in the Gulf of Gdańsk and the Vistula catchment (Poland): selected results from the EU ELOISE EuroCat project

Abstrakt

W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów poziomu stężeń wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych w próbkach wody pobranych z Zatoki Gdańskiej i Wisły. Zamieszczono także opis modelu migracji zanieczyszczeń Co Z Mo - POP. Pokazano także migrację wybranych heksachlorobenzenów i polichlorowanych bifenyli w ekosystemie Zatoki Gdańskiej i Wisły.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żukowska B., Pacyna J., Namieśnik J.: Modelling of migration and fate of selected persistent organic pollutans in the Gulf of Gdańsk and the Vistula catchment (Poland): selected results from the EU ELOISE EuroCat project// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi