Modyfikacja poliuretanów do zastosowań medycznych kolagenem i chitozanem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacja poliuretanów do zastosowań medycznych kolagenem i chitozanem

Abstrakt

W referacie omówiono syntezę i przedstawiono charakterystykę segmentowych poliuretanów (PU) do zastosowań medycznych otrzymanych z wykorzystaniem o poli(ε- kaprolaktonodiolu) jako oligodiolu, alifatycznego 1,6-diizocyjanianu heksametylenowego oraz 1,4-butanodiolu jako przedłużacza łańcuchów. Tak otrzymane poliuretany modyfikowano naturalnymi polimerami: kolagenem i chitozanem. Celem modyfikacji było podniesienie biozgodność uzyskanych poliuretanów, które mogą znaleźć aplikacje, jako drobny sprzęt medyczny, implanty lub powłoki medyczne.Otrzymano serię poliuretanów bez dodatków modyfikatorów oraz 5 analogicznych serii PU zmodyfikowanych poprzez dodatek kolagenu lub chitozanu. Dla próbek wszystkich otrzymanych serii wykonano analizy spektrofotometryczne w podczerwieni oraz określono właściwości chemiczne, powierzchniowe, biologiczne, termiczne, a także scharakteryzowano chłonność wody i soli fizjologicznej przez polimery.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2009 / praca zbiorowa pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej strony 179 - 182
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gibas I., Szypcio M., Janik H.: Modyfikacja poliuretanów do zastosowań medycznych kolagenem i chitozanem// Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2009 / praca zbiorowa pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej/ ed. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politech. Wrocław., 2009, s.179-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi