Problemy w nauczaniu chemii na Wydziale Chemicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy w nauczaniu chemii na Wydziale Chemicznym

Abstrakt

W referacie przedstawiono problemy w nauczaniu chemii (ale także matematyki i fizyki) według źródła ich pochodzenia. Za podstawową przyczynę trudności w nauczaniu przedmiotów chemicznych uznano słabe przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów ścisłych. Wskazano również na inne przyczyny trudności m.in. konieczność zmian programowych związanych z wymaganiami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szeroko omówiono podejmowane na Wydziale Chemicznym PG wysiłki mające na celu: - pomoc studentom w szybkim przystosowaniu się do wymogów szkoły akademickiej, - wywołaniu zainteresowania chemią uczniów niższych klas gimnazjum i liceów,- zainicjowaniu współpracy z wybranymi liceami w celu zwiększenia udziału nauczycieli akademickich w programie nauczania chemii w zakresie szkoły średniej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Pilarczyk M.: Problemy w nauczaniu chemii na Wydziale Chemicznym// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi