Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIA TECHNICZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIA TECHNICZNA

Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIA TECHNICZNA

 • Wieczorowa Szkoła Inżynierska (WSI) w Gdańsku – geneza powstania i działalność

  Publikacja

  Sytuacja po II wojnie światowej, zniszczenia Gdańska i Pomorza, odbudowa przemysłu, przejmowane i uruchamiane zakłady przemysłowe wymagały coraz większej liczby fachowców, kadry inżynierskiej i technicznej. Z inicjatywy pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej oraz techników zatrudnionych w przemyśle w październiku 1948 r. powstała samodzielna wyższa uczelnia techniczna: Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Gdańsku dla pracujących,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jaka władza rektora uczelni publicznej?

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2009

  Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010

  ...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych

  Publikacja

  Uczelnie techniczne są miejsce, gdzie wysokiej jakości edukacja matematyczna jest szczególnie istotna. Wprowadzane reformy zmieniają stopniowo strukturę szkolnictwa co nie pozostaje bez wpływu na wyższe stopnie edukacji. Kształcenie z matematyki musi być nakierowane na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że zbliżający się niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie matematyki a perspektywy rozwoju uczelni technicznych

  Publikacja

  Artykuł jest podsumowaniem XII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, której organizatorem była Politechnika Gdańska. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji byli dr Anita Dąbrowicz-Tlałka oraz prof. Jerzy Topp. W Konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli najlepszych uczelni technicznych w Polsce, Przewodniczący PKA prof. Zbigniew Marciniak oraz Wiceprzewodniczący...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu studentów na pierwszym roku studiów

  Publikacja

  Na ogół plany związane z wykorzystaniem Internetu i technik informatycznych na wyższych uczelniach obejmują wszystkich studentów, nie skupiając uwagi na specyficznych potrzebach i możliwościach studentów pierwszego roku studiów. Tymczasem to właśnie kandydaci w czasie wyboru uczelni jako pierwsi oceniają infrastrukturę technologiczną kampusu. Możliwość interaktywnego udziału w wirtualnym życiu uczelni i ciągły dostęp do Internetu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Platforma eNauczanie – miejsce na edukację i spotkania – warto profesjonalnie dzielić się wiedzą

  Publikacja

  Każda z uczelni w Polsce korzysta z rozwiązań technologicznych pozwalających na organizowanie i wspomaganie nauczania przez Internet. Są to tzw. platformy edukacyjne. Podstawowe zadanie tych rozwiązań, będących czasami zaawansowanymi systemami, polega na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu odbiorcom przez Internet. Spopularyzowanie swojej marki w Internecie to jedno, ale zapewnienie sobie dobrej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kuchnia edukacyjna – czyli jak ugotować żabę

  Publikacja

  Tak jak było to kilkanaście lat temu na niższych etapach edukacji, teraz my – nauczyciele akademiccy – weryfikujemy programy kształcenia, wprowadzamy nowe metody nauczania. Zmniejszamy liczbę godzin zajęć z przedmiotów ścisłych, stawiamy coraz bardziej na umiejętności miękkie i wprowadzamy technologię jako element uzupełniający luki edukacyjne. Często zdarza się przy tym, że umiejętności dydaktyczne i nieprzeciętne zaangażowanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kształcenie inżyniera czy usługa edukacyjna, czyli KRK w praktyce

  Publikacja

  System szkolnictwa wyższego w Polsce przechodzi obecnie szereg zmian związanych z wdrażaniem Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Zostały one przygotowane w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, w ślad za ustaleniami unijnymi wprowadza szereg zmian w organizacji i prowadzeniu procesu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym

  Publikacja

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nauczanie matematyki w uczelniach technicznych w kontekście standardów kształcenia

  W dniach 22−24 września 2008 r. we Wrocławiu odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, zorganizowana przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Politechnikę Gdańską na tej konferencji reprezentowali nauczyciele akademiccy – dr Barbara Wikieł, dr Anita Dąbrowicz−Tlałka i mgr Mariusz Kaszubowski. W swoim referacie dr Barbara...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia w kształceniu na kierunkach inżynierskich – czyli jak przygotować studentów do życia, a nie tylko do egzaminów

  Publikacja

  Najważniejszym zadaniem uczelni wyższych jest edukacja przygotowująca do przyszłej pracy, w tym naukowej, do życia w środowisku pełnym ciągle ewoluujących rozwiązań technologicznych i wypełnionego powszechnym dostępem do informacji (i to nie zawsze prawdziwej i sprawdzonej). Doskonale wiemy, że stosowanie wiedzy w praktyce nie tylko sprzyja rozwijaniu zainteresowania jej pogłębianiem, ale kształtuje zdolność naukowego rozumowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Płeć a perspektywa zatrudnienia po ukończeniu uczelni technicznej - lata 2012-2016

  Kwestia kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście zapotrzebowania i wymagań rynku pracy stanowi niezwykle istotny problem analiz teoretycznych, jak i empirycznych. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym. Kluczową zmienną braną pod uwagę w toku analiz porównawczych stanowi płeć. Dane empiryczne pozyskano w rezultacie badania sondażowego metodą CAWI, wśród...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Problemy w nauczaniu chemii na Wydziale Chemicznym

  Publikacja

  W referacie przedstawiono problemy w nauczaniu chemii (ale także matematyki i fizyki) według źródła ich pochodzenia. Za podstawową przyczynę trudności w nauczaniu przedmiotów chemicznych uznano słabe przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów ścisłych. Wskazano również na inne przyczyny trudności m.in. konieczność zmian programowych związanych z wymaganiami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szeroko omówiono...