Program Erasmus Mundus : szansa na oryginalną formę kształcenia analityków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program Erasmus Mundus : szansa na oryginalną formę kształcenia analityków

Abstrakt

Nową formą dydaktyki prowadzonej w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w ramach programu Erasmus Mundus są studia magisterskie European Master in Quality in Analytical Laboratories - EMQAL. Program ten wychodzi naprzeciw potrzebom europejskiego szkolnictwa wyższego związanym nie tylko ze stałym podnoszeniem jakości, atrakcyjności i innowacyjności kształcenia, ale również naprzeciw potrzebom obywateli państw świata związanym z wzajemnym poznawaniem kultur. Europejskie studia magisterskie EMQAL to studia drugiego stopnia wspólnie opracowane i prowadzone przez uczelnie wchodzące w skład konsorcjum. W przypadku projektu EMQAL do konsorcjum należą: Universidade do Algarve - Portugalia, Universidad de Cadiz - Hiszpania, Universitat de Barcelona - Hiszpania, Universitetet i Bergen - Norwegia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.Kandydatami na studia w ramach programu Erasmus Mundus są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia z krajów spoza UE. W realizacji programu kształcenia uczestniczą wykładowcy pochodzący z różnych ośrodków akademickich. Kurs EMQAL trwa trzy semestry podczas których słuchacz musi zdobyć 90 punktów ECTS (sprawdzone efekty uczenia się). Po dwóch semestrach słuchacze wybierają inny uniwersytet, aby tam wykonać i obronić pracę magisterską. Zakończenie przez studenta europejskich studiów magisterskich EMQAL wiąże się z otrzymaniem dyplomów dwóch uczelni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 69 - 70,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klimaszewska K.: Program Erasmus Mundus : szansa na oryginalną formę kształcenia analityków// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2010), s.69-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi