Przemiany, stężenia i oznaczanie pozostałości środków farmaceutycznych w środowisku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przemiany, stężenia i oznaczanie pozostałości środków farmaceutycznych w środowisku

Abstrakt

Opisano drogi obiegu i przedostawania się farmaceutyków do środowiska orazzakres ich występowania w poszczególnych elementach biosfery. Przedstawionotakże znane metodyki przygotowania próbek i oznaczeń końcowych pozostałościfarmaceutyków w próbkach środowiskowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 722 - 744
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi