Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Abstrakt

Rozdział traktuje o specyficznej roli mediów w realizacj programów społecznej odpowiedzialności firm, pokazując, że z punktu widzenia powodzenia tych programów, ich specyfiki, niektóre z nich nie powinny upubliczniać swoich działań, nie korzystac z mediów jako środka docierania do szerokiej rzesy odbiorców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa strony 225 - 231
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm// Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Henryka Przybylskiego. Katowice: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego, 2006, s.225-231
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi