Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion.

Abstrakt

Artykuł opisuje różne podejścia do określania kształtu. Zawiera analizę ich użyteczności do wyznaczania podobieństwa do litery lub cyfry (znaku alfanumerycznego). Umiejętność sprawdzenia podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego jest wymagana do oszacowania jakości wstępnego przetwarzania podczas automatycznego rozpoznawaniu maszynopisów. Konieczna jest również do znajdowania ''literopodobnych'' obszarów wśród innych kształtów podczas szukania napisów na zdjęciach robionych specjalnym aparatem dla niewidomych. Ponieważ dobrze znane metody wydają się niewystarczające do określania podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego, zaproponowano nową metodę, bazującą na analizie statystycznej wprowadzonego w artykule odwzorowania maksymalnego kwadratu (ang. Maximal Square Map).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lebiedź J.: Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion. // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi