Sklepy typu pop-up – od Guerilla Stores marki Comme de Garcons przez unikalne doświadczenie zakupowe Bikini Berlin do ... ? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sklepy typu pop-up – od Guerilla Stores marki Comme de Garcons przez unikalne doświadczenie zakupowe Bikini Berlin do ... ?

Abstrakt

Obiekty, sklepy typu pop- up pojawiały się w miastach ponad dziesięć lat temu. Otwierane są na krótki okres czasu w celu promocji marki i nawiązania bezp o- średniego kontaktu z odbiorcą. Pop -up’y różnią się od tradycyjnych, stacjona r- nych sklepów rodzajem prowadzonej w nich działalności, mającym na celu przede wszystkim promocję marki. Pierwsze tymczasowe obiekty, tzw. Guerilla stores , stworzone zostały w 2004 roku przez markę Comme des Gar cons. Ko n- cepcję wykorzystały inne marki, od popularnych sieciówek po high fashion . Pop -up’y są bardzo różnorodne, mogą mieć proste lub rzeźbiarskie formy, być zbudowane z tanich i popularnych lub innowacyjnych materiałów, być mobilne lub stacjonarne, służy ć promocji wielkich marek lub małych, lokalnych prze d- siębiorstw. Powstają centra handlowe dedykowane concept store’om i pop - up’om , takie jak np. Bikini Berlin. Tymczasowe obiekty są doskonałym narz ę- dziem współczesnego marketingu stawiającego na niekonwencjonalne formy promocji. Zaistnienie i rosnącą popularność pop -up’ów wynika z szeregu uw a- runkowań : transformacja handlu w kierunku sprzedaży omnikanałowej; mal e- jąca liczba tradycyjnych sklepów; błyskawi czne przekazywanie informacji i trendów przez media społ ecznościowe i aplikacje typu Instagram, Snapchat, platformę Pinterest; wzrost znaczenia przemysłu kreatywnego i stosunkowa łatwość realizacji pop- up’ów . Tymczasowe obiekty handlowe, gastronomiczne posiadają potencjał nie tylko do promocji dużych i małych, lokalnych marek, ale też rewitalizacji i promocji miejsc, dzielnic, ulic. Przejawy tego potencjału i p o- pularności to istnienie pracowni specjalizujących się w pop- up’ach , ugrunt o- wywanie pozycji nowych marek , wpływ na architekturę i wystrój lokali stacj o- narnych. Pop -up’y to ciekawe zjawisko, do tej pory opisywane głównie w litera- turze z zakresu marketingu, warte dalszych prac badawczych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo wydanie 8/II/15, strony 237 - 252,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kapturska K.: Sklepy typu pop-up – od Guerilla Stores marki Comme de Garcons przez unikalne doświadczenie zakupowe Bikini Berlin do ... ? // Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., iss. 8/II/15 (2015), s.237-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi