System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach o niskiej intensywności użytkowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach o niskiej intensywności użytkowania

Abstrakt

Szczególne problemy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach o niskiej intensywności użytkowania. Problem przewymiarowania - konsekwencje finansowe i techniczne. Zagrożenia sanitarne. Niska jakość całego procesu inwestycyjnego. Błędy, koszty, ceny. Poszukiwanie bezpiecznego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 30 - 34,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarach o niskiej intensywności użytkowania// Technologia Wody. -., nr. 3 (2016), s.30-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi