Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu.- cz. II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu.- cz. II

Abstrakt

Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Laborant strony 25 - 27,
ISSN: 1643-7381
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Nosal N., Namieśnik J.: Technologie wytwarzania żywności funkcjonalnej i metodyki badania jej składu.- cz. II// Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski. -., nr. 9-10 (2015), s.25-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi