Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 32 - 37,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Klucznik J.: Uniwersalna metoda obliczania wartości prądów w przewodach odgromowych linii napowietrznych// elektro.info. -., nr. 5 (2018), s.32-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi