Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

Abstrakt

W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji funkcjonowania zdecentralizowanego systemu pozyskania rezerw mocy i energii bilansującej w systemie elektroenergetycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica nr R.2, strony 6 - 14,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego// Acta Energetica. -Vol. R.2., nr. nr 4 (2010), s.6-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi