Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji rynków energii. Zagadnienie jest istotne dla możliwości realizacji postulowanej w artykule zasadzie decentralizacji pozyskania usług w systemie. Zawarto analizę możliwych do wdrożenia modyfikacji dotyczących sposobu organizacji regulacji wtórnej w systemie. Przeanalizowano zdecentralizowane struktury organizacji regulacji wtórnej, wskazując na ich konsekwencje dla rozwiązań rynkowych. Wskazano zalety zdecentralizowanej struktury pluralistycznej regulacji wtórnej dla możliwości efektywnego prowadzenia rynku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 18 - 25,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Usługi systemowe w zdecentralizowanych układach regulacji wtórnej// Rynek Energii. -., nr. nr 4 (89) (2010), s.18-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi