Wpływ obciążenia i amplitudy drgań stycznych na zużycie wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ obciążenia i amplitudy drgań stycznych na zużycie wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki oraz wnioski z badań przeprowadzonych nad wybranym bezsmarowym materiałem łożyskowym. Omówiono wpływ zmiany nacisków jednostkowych (w zakresie 7 – 29 MPa) i skoku zadanych mikroprzemieszczeń stycznych (w zakresie 160 – 240 um) na wielkość zużycia materiału w płaskim skojarzeniu ślizgowym. Określono trzy wskaźniki intensywności zużywania materiału, omówiono różnicę między nimi oraz ich przydatność w wyznaczaniu rzeczywistej odporności na zużycie materiału łożyskowego w warunkach występowania drgań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 1375 - 1386,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gawarkiewicz R., Sikora J.: Wpływ obciążenia i amplitudy drgań stycznych na zużycie wybranego bezsmarowego materiału łożyskowego// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 5(185) (2002), s.1375-1386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi