Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP. Część II - Modyfikacje i optymalizacje mechanizmów mobilności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP. Część II - Modyfikacje i optymalizacje mechanizmów mobilności

Abstrakt

Zaprezentowano i poddano analizie rozszerzenia i optymalizacje protokołów mobilnosci, umożliwiające ich efektywne wykorzystanie w nowoczesnych sieciach IP. Niezależnie od rozwiazań zarządzania mobilnością w warstwie sieciowej, przedstawiono wiele rozwiazań wsparcia mobilności realiowanych w wyższych warstwach modelu ISO-OSI. Dodatkowo przedstawiono rozwój mechanizmów zarzadzania mobilnoscią z wyróżnianiem nowych rozwiązań różnorodnych technik wirtualizacyjnych, w szczególnosci zmierzających do rozdzielenia identyfikacji adresata od jego lokalizacji w systemie sieciowym oraz do wprowadzenia separacji warstw wyższych od struktury tzw. sieci transportowej. Nakreślono obowiązujące tendencje i kierunki rozwoju protokołów zarządzania mobilnością.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 3 - 12,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Gierłowski K., Gierszewski T., Hoeft M.: Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP. Część II - Modyfikacje i optymalizacje mechanizmów mobilności// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 1 (2013), s.3-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi