Wyniki wyszukiwania dla: AMINY BIOGENNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AMINY BIOGENNE

Wyniki wyszukiwania dla: AMINY BIOGENNE

 • Biogenne aminy

  Publikacja

  W rozdziale omówiono zagadnienia związane z powstawaniem biogennych amin w surowcach i produktach żywnościowych oraz ich wpływ na zdrowie konsumentów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności-aminy biogenne. Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania.

  Ze względu na aktywność biologiczną amin biogennych ich oznaczanie zarówno jakościowe, jak i ilościowe w żywności ma istotne znaczenie w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Obecnie do monitoringu amin biogennych w żywności najczęściej wykorzystuje się: wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), chromatografię cienkowarstwową (TLC) oraz absorpcyjną spektrofotometrię cząsteczkową. Są to jednak techniki czasochłonne,...

 • Niebezpieczeństwo ukryte w żywności - aminy biogenne cz. I. Charakterystyka, występowanie i aspekty zdrowotne

  Aminy biogenne (AB) to związki biologicznie czynne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, toteż powszechnie występują we wszystkich roślinach, zwierzętach oraz mikroorganizmach. Z drugiej jednak strony, wskazuje się na ich działanie toksyczne (zwłaszcza, gdy są przyjmowane w dużych ilościach z pożywieniem) lub nawet rakotwórcze, gdyż są prekursorami N-nitrozozwiązków o właściwościach mutagennych i...

 • Niebiałkowe związki azotowe

  Publikacja

  Niebiałkowe związki azotowe (NPN - non protein nitrogen) są grupą składników wchodzących w skład produktów żywnościowych ważną nie tylko z punktu widzenia producentów żywności, ale także dla specjalistów do spraw żywienia. Do grupy tej należą przede wszystkim wolne aminokwasy i krótkie peptydy, aminy, kwasy nukleinowe i nukleotydy oraz inne mało cząsteczkowe składniki zawierające azot (glikozydy cyjanogenne, alkaloidy, tiazole,...

 • Niebiałkowe związki azotowe

  Publikacja

  Niebiałkowe związki azotowe (ang. non protein nitrogen, NPN) są grupą składników wchodzących w skład produktów żywnościowych ważną nie tylko z punktu widzenia producentów żywności, lecz także dla specjalistów do spraw żywienia. Do tej grupy należą przede wszystkim wolne aminokwasy i oligopeptydy, aminy, kwasy nukleinowe i nukleotydy oraz inne mało cząsteczkowe składniki zawierające azot (glikozydy cyjanogenne, alkaloidy, tiazole,...

 • Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME-oznaczanie amin biogennych w winach owocowych

  Publikacja

  W literaturze można znaleźć potwierdzenie dla tezy, że miniaturyzacja oraz automatyzacja to kluczowe elementy, które powinny być brane pod uwagę przy optymalizacji tych procedur analitycznych, w których występuje etap derywatyzacji analitów, jeśli mają być one zaliczone do grupy tzw. zielonych metodyk analitycznych. Rezultatem zastosowania takiego podejścia jest zmniejszenie ilości zużytych odczynników i tym samym, zmniejszenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wykorzystanie technik elektromigracyjnych w procedurach oznaczania amin biogennych w napojach alkoholowych

  Publikacja

  - Analityka: Nauka i Praktyka - Rok 2017

  Techniki elektromigracyjne są obecnie najszybciej rozwijającymi się na przestrzeni ostatnich lat metodami analitycznymi. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z zastosowania elektroforezy kapilarnej oraz możliwość pominięcie etapu derywatyzaji, który jest bardzo kosztowny i pracochłonny, elektroforeza może być alternatywą w oznaczaniu amin biogennych w próbkach żywności i napojów alkoholowych w stosunku do technik chromatograficznych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym