Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA INŻYNIERII MORSKIEJ I GEOTECHNIKI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA INŻYNIERII MORSKIEJ I GEOTECHNIKI

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA INŻYNIERII MORSKIEJ I GEOTECHNIKI

 • Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość Inżynierii Morskiej i Geotechniki

  Historia założenia czasopisma i jego zakres tematyczny, skład kolegium redakcyjnego, numery specjalne czasopisma (konferencyjne i jubileuszowe) i perspektywy rozwoju czasopisma.

 • Jubileusz 30-lecia ''Inżynierii Morskiej i Geotechniki''

  W artykule przedstawiono rys historyczny czasopisma, omówiono współpracę z jednostkami badawczymi, projektowymi i wykonawczymi, administracji państwowej i samorządowej oraz wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi. Przestawiono program działania na przyszłość.

 • Rafał Ossowski dr inż.

  Rafał Ossowski (ur. 8.06.1973 r. w Chojnicach) – specjalista z mechaniki gruntów i geotechniki, głównie w zakresie modelowania numerycznego, oraz badań gruntów antropogenicznych. Autor i współautor publikacji dot. modelowania numerycznego w zagadnieniach mechaniki gruntów, badań podłoża gruntowego, zastosowań gruntów antropogenicznych w kontekście tzw. „zielonej geotechniki”. W latach 1992–1997 odbył studia na Wydziale Hydrotechniki...

 • Historia idei związanych z zastosowaniem nauk społecznych w inżynierii oprogramowania.

  Publikacja

  - 2004

  Idea zastosowania nauk społecznych w inżynierii oprogramowania ciągle znajduje się poza głównym nurtem badań. Tymczasem pojawiła się ona dość dawno temu, wywarła już pewien wpływ na obecny stan wiedzy, a w ostatnich latach można zaobserwować jej renesans. W tym rozdziale dokonano przeglądu idei związanych z zastosowaniem nauk społecznych w inżynierii oprogramowania w ujęciu historycznym oraz zaprezentowano szkic rozwoju metodologicznego...

 • Eligiusz Mieloszyk prof. dr hab. inż.

 • Katarzyna Białek-Platova dr inż.

 • Wystąpienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

  Publikacja

  - 2008

  Zdefiniowano określenie geotechnika i jej nauki wyjściowe, historia rozwoju geotechniki, przedstawienie własnych badań naukowych i nowoczesnej tematyki badawczej w geotechnice. Podano autorską działalność wydawniczą w Polsce i zagranicą.

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) PG (1980, dyplom z wyróżnieniem). Stopień doktora otrzymał na Wydziale Budowy Maszyn PG (1988, praca wyróżniona), stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym (WM) PG (2002, praca wyróżniona), a tytuł profesora nauk technicznych – w 2013 r. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym. Obszar jego badań naukowych obejmuje: mechanikę teoretyczną i stosowaną,...

 • Bohdan Zadroga prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Marcin Cudny dr hab. inż.

 • Kazimierz Darowicki prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Lech Bałachowski dr hab. inż.

 • Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi

  Publikacja

  - 2020

  Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem...

 • Zbigniew Sikora prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Przeliczanie jednostek miar - proste, a jednak kłopotliwe

  Poprawność pisowni separatora dziesiętnego, jednostek miary oraz wartości mianowanych w układzie metrycznym jednostek miar (SI). Dwa słynne przykłady katastrof spowodowanych błędami przeliczania wartości pomiędzy układami jednostek miar: anglosaskim i metrycznym (SI). Wyjaśnienie przyczyny błędnego wzoru Minikina znanego szeroko w inżynierii morskiej, portowej i brzegowej. Proste zadanie rachunkowe z tematu rurociągu podmorskiego,...

 • Technologie Informacyjne 2005

  Publikacja

  - 2005

  Krajowa Konferencja "Technologie Informacyjne" jest od trzech lat organizowana przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W tym roku odbyła się w dniach 23-25 maja. Obrady dotyczyły: internetowych systemów informacyjnych, wizualizacji informacji, niezawodności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, inżynierii oprogramowania (także interdyscyplinarnej), systemów multimedialnych, dokumentów cyfrowych, modelowania...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Analiza lepkosprężysta konstrukcji nawierzchni drogowych z zastosowaniem modelu Burgersa

  Publikacja

  - 2015

  Mieszanki mineralno-asfaltowe wykorzystywane w warstwach asfaltowych nawierzchni charakteryzują się właściwościami sprężystymi i lepkimi. Zależą one istotnie od temperatury. Im jest ona wyższa, tym bardziej znaczące są właściwości lepkie mma, które są przyczyną powstawania trwałych deformacji (kolein). Przedmiotem badań było modelowanie zachowania się mma w konstrukcji nawierzchni w wysokich temperaturach przy wykorzystaniu modelu...

 • Doraźna nośność słupów o przekroju kołowym z rur FRP wypełnionych betonem Badania, teoria, obliczanie

  Publikacja

  - 2019

  Praca ma charakter monografii opisującej aktualny stan wiedzy z zakresu badań, teorii i projektowania słupów CFFT (concrete-filled fiber-reinforced polymer tube). Celem prowadzonych przez autora prac studialnych i badań własnych, w tym eksperymentalnych, jest szczegółowa analiza doraźnej nośności i zachowania się słupów CFFT poddanych ściskaniu osiowemu i mimośrodowemu. W pierwszym rozdziale wyjaśniono motywację autora do podjęcia...

 • Wystawa poświęcona pamięci prof. Czesława Drueta

  Wydarzenia

  11-01-2018 12:00 - 26-01-2018 15:00

  Wystawa w ramach Politechniki Otwartej została przygotowana przez Instytut Oceanologii PAN. Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem prof. Jacka Namieśnika, rektora PG, 11.01.2018 r. o godz. 12.00.

 • Wystawa poświęcona pamięci prof. Czesława Drueta

  Wydarzenia

  11-01-2018 00:00 - 26-01-2018 23:59

  Wystawa poświęcona pamięci prof. dr. hab. inż. Czesława Drueta, absolwenta Politechniki Gdańskiej, Pierwszego Marszałka Uczelnianego Parlamentu ZSP PG. Hol przed Biblioteką w Gmachu Głównym PG.

 • Kazimierz Darowicki prof.dr hab. inż.

  Osoby

  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki studia wyższe ukończył w czerwcu 1981 roku. Już w marcu 1981 roku został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Na Wydziale Chemicznym przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej włącznie. W działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a  jego specjalność naukowa i zawodowa...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...