Wyniki wyszukiwania dla: modele hybrydowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: modele hybrydowe

Wyniki wyszukiwania dla: modele hybrydowe

 • Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych

  Publikacja

  - Rok 2018

  W monografii przedstawiono metody modelowania układów mechanicznych umożliwiające uzyskanie odpowiednio dokładnych modeli niskiego rzędu. Jedną z nich jest dyskretno-ciągła metoda pryzm (DCMP). Łączy ona zalety metod modelowania układów ciągłych o parametrach rozłożonych i dyskretyzowanych przestrzennie o parametrach skupionych. Jej opis matematyczny wyprowadzono posługując się metodami sztywnych elementów skończonych i transmitancji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przybliżone hybrydowe modele wybranych układów o parametrach rozłożonych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano metodę budowy modeli w postaci grafów wiązań dla układów za-wierających jednowymiarowe podukłady o parametrach rozłożonych. Wykorzystanodwa znane sposoby budowy przybliżonych modeli o parametrach skupionych dla układów o parametrach rozłożonych: dyskretyzację przestrzenną oraz analizę modalną (modalne grafy wiązań).

 • Zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

  * topologiczne niezmienniki w teorii układów dynamicznych i ich zastosowania * teoria punktów stałych i periodycznych * metody matematyczne w kardiologii * miary złożoności i ich zastosowania * modele strukturalne z dyfuzją i warunkami brzegowymi Fellera * modelowanie ekspresji genu białka Hes1 * równania McKendrick-von Foerster z warunkiem odnowy * modelowanie termicznej ablacji za pomocą równania bio-przewodnictwa ciepła * soczewkowanie...

 • Struktura i wybrane procedury systemu z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków

  Przedstawiono założenia inteligentnego systemu wspomagającego proces projektowania automatyki systemów energetycznych statków. W oparciu o modele hybrydowe o definiowalnej strukturze zaprezentowano organizację systemu z bazą wiedzy. Zamieszczono wybrane procedury wspomagające etapy procesu projektowania automatyki systemów energetycznych statków (automatyczna generacja modeli symulacyjnych, dokonywanie wyborów projektowych, dobór...

 • Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości

  Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości.Współcześnie wykorzystuje się cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia awangardowym architektom wyzwolenie się z ograniczeń praw fizyki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trzy misje, trzy ścieżki kariery

  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2015

  Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje, z których pierwszą jest kształcenie, drugą działalność naukowo-badawcza, a trzecią kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie, w tym komercjalizacja. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach: ekonomicznym,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Katedra Mechatroniki Morskiej

  Zespoły Badawcze

  * urządzenia okrętowe * wyposażenie pokładowe i pomocnicze * systemy ratunkowe i ewakuacyjne * niekonwencjonalne układy napędowe * napędy hybrydowe i zasilanie wielo-źródłowe * morska energetyka odnawialna * tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów * kotwiczenie obiektów offshore * modelowanie * nawigacja i unikanie kolizji * optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

 • Model hybrydowy układu wielowirnikowego z przekładnią

  Publikacja

  - Rok 2013

  W pracy przedstawiono metodę redukcji modelu układu wielowirnikowego z przekładnią, w którym uwzględniono zmienną prędkość kątową wirników, oddziaływania żyroskopowe, nieproporcjonalne tłumienie oraz nieliniowość podatności zazębienia. Zaproponowano hybrydową metodę modelowania, w której zastosowano: dekompozycję modalną oraz dyskretyzację przestrzenną. Zredukowany model modalny zbudowano dla części rozważanego układu, w której...

 • Port-Based Modelling of Distributed-Lumped Parameter Systems

  Publikacja

  There in the paper is presented an uniform, port-based approach to modelling of both lumped and distributed parameter systems. Port-based model of the distributed system has been defined by application of bond graph methodology and distributed transfer function method (DTFM). The approach proposed combines versatility of port-based modelling and accuracy of distributed transfer function method. The concise representation of lumped-distributed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modal Reduction and Analysis of Gyroscopic Systems

  Publikacja

  The paper introduces the method of the modal reduction of systems that experience the Coriolis acceleration or gyroscopic effect component. In such cases corresponding system equations are non-self-adjoined. To solve the problem modal reduced model is built up for the system without Coriolis acceleration or gyroscopic effect terms. These phenomena are included by application of any lumping technique. Hence, the final reduced model...

 • Hybrid, Approximate Models of Distributed-Parameter Systems

  Publikacja

  - Rok 2010

  The paper introduces the method of distributed-parameter systems modelling. It enables to obtain low order modal model of the system that experiences Coriolis acceleration component and gyroscopic effect. In such cases, corresponding system equations are non-self-adjoined. To solve this problem modal reduced model is built up for the system without Coriolis acceleration or gyroscopic effect terms. These phenomena are next included...

 • Modelling of pipes conveying flowing liquid

  Publikacja

  - Rok 2010

  The paper introduces the method of modal reduction of system which consists of pipe with flowing liquid. The concept of hybrid model is proposed. The system model consists of two parts, the modal model and the finite elements model. The modal model represents linear, self-adjoined part of the system, while simple lumped technique is applied for modelling of Coriolis phenomena.

 • Reduced order model of 2d system

  Publikacja

  - Rok 2010

  A new method of modelling is developed for static and dynamic analysis of two-dimensional elastic bodies. In the analysis, an elastic body is divided into strips. For each one-dimensional strip the reduced modal model is build up. The modal model contains appropriate number of inputs and outputs to connect lumped interaction that occur between strips. Proposed method of modelling enables to obtain more accurate and more simple...

 • Modelling and analysis of beam/bar structure by application of bond graphs

  The paper presents an uniform, port-based approach to modelling of beam/bar systems (trusses). Port-based model of such distributed parameter system has been defined by application of the bond graph methodology and the distributed transfer function method (DTFM). The proposed method of modelling enables to formulate input data for computer analysis by application of the DTFM. The constructed computational package enables the frequency...

  Pełny tekst do pobrania w portalu