Zakład Przekształtników i Magazynowania Energii - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zakład Przekształtników i Magazynowania Energii

Filtry

wszystkich: 181

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
 • A New Approach to the PWM Modulation for the Multiphase Matrix Converters Supplying Loads with Open-End Winding.
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  This article presents three variants of the Pulse Width Modulation (PWM) for the Double Square Multiphase type Conventional Matrix Converters (DSM-CMC) supplying loads with the open-end winding. The first variant of PWM offers the ability to obtain zero value of the common-mode voltage at the load's terminals and applies only six switches within the modulation period. The second proposal archives for less Total Harmonic Distortion...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Asymmetrical Modes in Polyphase Motors and Drives
  Publikacja

  The effect of power supply and/or motor asymmetry on the phase-load distribution and the ripple of electromagnetic torque in a polyphase drive is studied by the method of symmetrical components. It is shown that the presence of asymmetry causes the mapping of all harmonics in the supply voltage into all planes of symmetrical components and eliminates the possibility of independent control of harmonics. The dynamic model of a five-phase...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Stability Analysis of Shunt Active Power Filter with Predictive Closed-Loop Control of Supply Current
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  This paper presents a shunt active power filter connected to the grid via an LCL coupling circuit with implemented closed‐loop control. The proposed control system allows selective harmonic currents compensation up to the 50th harmonic with the utilization of a model‐based predictive current controller. As the system is fully predictive, it provides high effectiveness of the harmonic reduction, which is proved by waveforms achieved...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterownik PLC jako urządzenie IED zgodne ze standardem IEC 61850
  Publikacja

  Wraz z rozwojem elektroenergetyki, w stacjach i sieciach elektroenerge- tycznych instalowanych jest coraz więcej cyfrowych urządzeń i układów realizujących złożone funkcje sterowni- cze, nadzorujące i zabezpieczeniowe [1] [2]. Obecnie, większość z tych urządzeń standardowo umożliwia również zdal- ne sterowanie, monitoring i akwizycję danych, wykorzystując jeden z wielu protokołów opracowanych dla prze- mysłowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Conceptual Research over Low-Switching Modulation Strategy for Matrix Converters with the Coupled Reactors
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  In this paper, different Pulse Width Modulation (PWM) strategies for operating with a low-switching frequency, a topology that combines Conventional Matrix Converters (CMCs), and Coupled Reactors (CRs) are presented and discussed. The principles of the proposed strategies are first discussed by a conceptual analysis and later validated by simulation. The paper shows how the combination of CMCs and CRs could be of special interest...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Influence of External Load on the Performance of Microbial Fuel Cells
  Publikacja

  - ENERGIES - Rok 2021

  In this work, the effect of the external load on the current and power generation, as well as on the pollutant removal by microbial fuel cells (MFCs), has been studied by step-wise modifying the external load. The load changes included a direct scan, in which the external resistance was increased from 120 Ω to 3300 Ω, and a subsequent reverse scan, in which the external resistance was decreased back to 120 Ω. The reduction in the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
 • Application of Barycentric Coordinates in Space Vector PWM Computations
  Publikacja

  This paper proposes the use of barycentric coordinates in the development and implementationof space-vector pulse-width modulation (SVPWM) methods, especially for inverters with deformed space-vector diagrams. The proposed approach is capable of explicit calculation of vector duty cycles, independentof whether they assume ideal positions or are displaced due to the DC-link voltage imbalance. The use ofbarycentric coordinates also...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Distribution Transformer with Multi-Zone Voltage Regulation for Smart Grid System Application
  Publikacja

  - Rok 2019

  The article presents four concepts of the multi-zone voltage regulation (MZVR) system. It is a combination of a distribution transformer with an on-load tap-changer, for step voltage regulation, and a power electronic converter, dimensioned for a fraction of MZVR power, realizing continuous voltage regulation, supplemented by a special switch, the so-called bypass. This allows voltage regulation at high resolution, wide range and...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Potencjał aplikacyjny i możliwości regulacyjne wielopulsowych falowników napięcia (MP-VSI) z dławikami sprzężonymi
  Publikacja

  W artykule pokazano sposób budowy oraz metody syntezy i regulacji sinusoidalnego napięcia wyjściowego niekonwencjonalnych falowników napięcia, cechujących się bardzo małą częstotliwością przełączania. Falowniki są budowane z typowych modułów połączonych równoległe za pomocą dławików sprzężonych. Przedstawiono wyniki wybranych badań symulacyjnych i eksperymentalnych, oraz omówiono najważniejsze obszary potencjalnych zastosowań.

 • Predykcyjne sterowanie równoległym filtrem aktywnym ze sprzężeniem od prądu zasilającego
  Publikacja

  Artykuł przedstawia nowatorską strategię predykcyjnego sterowania równoległym energetycznym filtrem aktywnym (EFA). Proponowane sterowanie zawiera sprzężenie zwrotne od prądu zasilającego i wiąże zalety sterowania w układzie otwartym oraz zamkniętym – szybkość reakcji na zmianę prądu odbioru i bardzo wysoką skuteczność kompensacji. Wysoka jakość prądu kompensacyjnego wynika również z zastosowania w sterowaniu algorytmów predykcyjnych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Real-time hybrid model of a wind turbine with doubly fed induction generator
  Publikacja

  - Rok 2019

  In recent years renewable sources have been dominating power system. The share of wind power in energy production increases year by year, which meets the need to protect the environment. Possibility of conducting, not only computer simulation, but also laboratory studies of wind turbine operation and impact on the power system and other power devices in laboratory conditions would be very useful. This article presents a method...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Transformatory z regulacją przekładni pod obciążeniem w systemie elektroenergetycznym
  Publikacja

  - Rok 2019

  Zmiany zachodzące w systemie elektroenergetycznym, związane między innymi ze stałym wzrostem zapotrzebowania na moc, przyłączaniem źródeł odnawialnych czy rozwojem elektromobilności, przy jednoczesnym wzroście wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej, zmuszają operatorów sieci elektroenergetycznych do podejmowania działań zmierzających do sprostania nowym wymaganiom. Jednym z kierunków tych działań jest wykorzystanie w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Voltage Source Power Line Conditioner for Applications in Local Supply Systems
  Publikacja

  - Rok 2019

  The paper presents the basic principles of operation of voltage source power line conditioners (VSPLC) as well as their energy and filtration properties. A 4-level cascade based Voltage Source Converter (VSC) is used as a voltage source. The advantages of this topology is relatively simple construction and simple way of balancing DC link voltages. Results of the theoretical and experimental investigations confirm good energetic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ uwarunkowań rzeczywistych na pracę równoległego filtru aktywnego sterowanego ze sprzężeniem od prądu zasilającego
  Publikacja

  - Rok 2019

  W artykule przedstawiono wpływ uwarunkowań rzeczywistych na pracę równoległego filtru aktywnego i zdolność kompensacji prądów harmonicznych. Zbadano wpływ opóźnień czasowych wynikających z implementacji cyfrowej sterowania, wpływ impedancji zwarciowej sieci zasilającej oraz błędów generowania napięcia przekształtnika na jakość kompensacji filtru. Badania symulacyjne przeprowadzono dla trzech układów sterowania: otwartego, zamkniętego...

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016