Łukasz Skarżyński - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 35

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
  • Experiments and numerical analyses for composite RC-EPS slabs

    W artykule przedstawiono wyniki doświadczalne i numeryczne dla kompozytowych płyt złożonych z żelbetu i styropianu. Wykonano doświadczenia dla płyt w skali 1:1 podczas zginania. Wyniki doświadczalne zostały modelowane stosując 2 różne modele: sprężysto-plastyczny i połączony sprężysto-plastyczny z degradacja sztywności. Oba model zostały wyposażone w długość charakterystyczna mikrostruktury. Osiągnięto dobra zgodność miedzy...

Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009

seen 3194 times